Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 24 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoeming van een burgemeester. - Raad van State. - Schorsing Bij arrest nr. 91.974 van 5 januari 2001 heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIIIe kamer van de kortgedingen, volgens de procedure van hoogdringendheid, de schorsing opge Hetzelf

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000027
pub.
24/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Benoeming van een burgemeester. - Raad van State. - Schorsing Bij arrest nr. 91.974 van 5 januari 2001 heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIIIe kamer van de kortgedingen, volgens de procedure van hoogdringendheid, de schorsing opgelegd van de uitvoering van het koninklijk besluit van 27 december 2000 waarbij de voordracht van Stéphane de Lobkowicz voor het ambt van burgemeester van de gemeente Ukkel niet aanvaard wordt en waarbij Eric André tot burgemeester van dezelfde gemeente benoemd wordt.

Hetzelfde arrest beveelt de bekendmaking ervan door uittreksel in het Belgisch Staatsblad in dezelfde vorm als het koninklijk besluit van 27 december 2000 waarvan de uitvoering geschorst wordt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^