Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 19 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers Raad van State. - Schorsing Arrest nr. 112.309 op 6 november 2002 gewezen door de Raad van State, Afdeling Administratie, VIIIe Kamer, schorst de uitvoering van

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2002007285
pub.
19/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers Raad van State. - Schorsing Arrest nr. 112.309 op 6 november 2002 gewezen door de Raad van State, Afdeling Administratie, VIIIe Kamer, schorst de uitvoering van het ministerieel besluit van 16 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002009964 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1998 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002003449 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 10 EURO ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de voltooiing van de Brusselse Noord-Zuidverbinding sluiten dat een einde stelt aan de hogere functies van Administrateur-generaal van de heer Yves-Marie Etienne bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers met ingang van 16 oktober 2002, zodat de heer Yves-Marie Etienne de functies van Administrateur-generaal waarneemt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^