Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 160.995 van de Raad van State van 5 juli 2006 vernietigt artikel 4 en de bijlagen I a) en I b), alsook artikel 5,

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022814
pub.
08/09/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 160.995 van de Raad van State van 5 juli 2006 vernietigt artikel 4 en de bijlagen I a) en I b), alsook artikel 5, § 2, 1e lid, en bijlage II b) van het koninklijk besluit van 15 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/10/2001 pub. 07/12/2001 numac 2001022808 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de podoloog door een arts sluiten betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast, voor zover zij aan bepaalde categorieën van geneesheren-specialisten het recht voorbehouden de bedoelde handelingen aan podologen toe te vertrouwen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^