Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 24 december 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijke besluiten nrs. 4273 en 4274 van 18 december 2002 Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 197.179 van 22 oktober 2009, heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIIIste kamer geheel of gedeeltelijk de volgen Koninklijk

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2009007276
pub.
24/12/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Koninklijke besluiten nrs. 4273 en 4274 van 18 december 2002 Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 197.179 van 22 oktober 2009, heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIIIste kamer geheel of gedeeltelijk de volgende koninklijke besluiten van 18 december 2002 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 7 februari 2003 vernietigd : Koninklijk besluit nr. 4273 wat betreft de benoeming van de korvetkapiteins R. CARDYN en P. VANOVERBEKE tot de graad van fregatkapitein in het korps van de dekofficieren van de marine op datum van 26 december 2002.

Koninklijk besluit nr. 4274 wat betreft de benoeming van de korvetkapitein van de diensten militair administrateur N. MURANGWA tot de graad van fregatkapitein van de diensten militair administrateur in het korps van de officieren van de diensten van de marine op datum van 26 december 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^