Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 17 mei 2010

Raad van State. - Schorsingen Het arrest nr. 198.861, op 11 december 2009 uitgesproken door de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, IXe Kamer, schorst de tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van 22 juni 2009 in zoverre het de be Het arr

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003274
pub.
17/05/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Raad van State. - Schorsingen Het arrest nr. 198.861, op 11 december 2009 uitgesproken door de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, IXe Kamer, schorst de tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van 22 juni 2009 in zoverre het de benoemingen tot gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur inhoudt van Joseph Saelens, Benoît Thelen, Edward De Wit, Lieven Loncke, xxxx, Yves Cappelier, Roland De Muyter en Rolland Van Den Mosselaer.

Het arrest nr. 199.592, op 18 januari 2010 uitgesproken door de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, IXe Kamer, schorst de tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van 22 juni 2009 in zoverre dit Christian Vlaeminck benoemt tot directeur bij een fiscaal bestuur bij de gewestelijke directie Leuven-invordering - district Leuven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^