Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 07 juli 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 247.769 van 11 juni 2020, XIIIe Kamer, Afdeling Geschillen, wordt het besluit van de Waalse Regering van 22 maart 2018 houdende een verbod op het gebruik van

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020202879
pub.
07/07/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020202879

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 247.769 van 11 juni 2020, XIIIe Kamer, Afdeling Geschillen, wordt het besluit van de Waalse Regering van 22 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018201629 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende een verbod op het gebruik van neonicotinoïden in pesticiden sluiten houdende een verbod op het gebruik van neonicotinoïden in pesticiden, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2018, vernietigd.


begin


Publicatie : 2020-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^