Arrest Van Het Grondwettelijk Hof
gepubliceerd op 17 november 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arresten nrs. 235.744, 235.746 en 235.745 van 13 september 2016 in zake de nv « Rocoluc » tegen de Kansspelcommissie, waarvan de expedities ter griffie van het Ho « Sc

bron
grondwettelijk hof
numac
2016205668
pub.
17/11/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205668

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij arresten nrs. 235.744, 235.746 en 235.745 van 13 september 2016 in zake de nv « Rocoluc » tegen de Kansspelcommissie, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 21 september 2016, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, met name de artikelen 4, 6, 34, 43/4 en 43/8 ervan, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat zij het een of meerdere houders mogelijk zou maken om verschillende aanvullende vergunningen van onderscheiden klassen (A+, B+ en F1+) voor de exploitatie van kansspelen te cumuleren via een en dezelfde domeinnaam (en de daaraan verbonden URL's), terwijl een dergelijke cumulatie niet wordt toegestaan ten aanzien van de vergunninghouders A, B of F1, die geen kansspelinrichtingen van onderscheiden klassen op een en dezelfde fysieke plaats mogen exploiteren ? ».

Die zaken, ingeschreven onder de nummers 6510, 6511 en 6512 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

De griffier, P.-Y. Dutilleux


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^