Arrest Van Het Grondwettelijk Hof
gepubliceerd op 31 juli 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 7 mei 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 juni 2020, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vra « Sche

bron
grondwettelijk hof
numac
2020203162
pub.
31/07/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020203162

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij arrest van 7 mei 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 juni 2020, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schenden artikel 14 van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen en artikel 161bis van de Nieuwe Gemeentewet, zoals gewijzigd bij de wet van 25 april 2007 betreffende de pensioenen van de openbare sector, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij de volgende verschillen doen ontstaan : 1) een onderscheid tussen : - enerzijds, de niet-plaatselijke private of openbare werkgevers die, hetzij ten gevolge van een overdracht van alle activiteiten of van bepaalde activiteiten van een plaatselijk bestuur dat inzake pensioenen aangesloten is bij het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen (Pool 2), hetzij ten gevolge van de herstructurering of de afschaffing van een dergelijk plaatselijk bestuur gedurende de periode van 1 januari 1993 tot 1 januari 2009, personeel van dat plaatselijk bestuur hebben overgenomen, die ertoe gehouden zijn te blijven bijdragen, na 31 mei 2007, in de last van de rustpensioenen van de personeelsleden van het plaatselijk bestuur die in die hoedanigheid gepensioneerd werden vóór de overdracht van activiteiten, de herstructurering of de afschaffing, en, - anderzijds, de niet-plaatselijke private of openbare werkgevers die, hetzij ten gevolge van een overdracht van alle activiteiten of van bepaalde activiteiten van een plaatselijk bestuur dat inzake pensioenen aangesloten is bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke overheden (Pool 1), hetzij ten gevolge van de herstructurering of de afschaffing van een dergelijk plaatselijk bestuur gedurende dezelfde periode, personeel van dat plaatselijk bestuur hebben overgenomen, die niet of niet meer ertoe gehouden zijn bij te dragen, vanaf 1 juni 2007, in de last van de rustpensioenen van de personeelsleden van het plaatselijk bestuur die in die hoedanigheid gepensioneerd werden vóór de overdracht van activiteiten, de herstructurering of de afschaffing;2) een onderscheid tussen : - enerzijds, de niet-plaatselijke private of openbare werkgevers die, hetzij ten gevolge van een overdracht van alle activiteiten of van bepaalde activiteiten van een plaatselijk bestuur dat inzake pensioenen aangesloten is bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke overheden (Pool 1), hetzij ten gevolge van de herstructurering of de afschaffing van een dergelijk plaatselijk bestuur na 31 december 2008, personeel van dat plaatselijk bestuur hebben overgenomen, die ertoe gehouden zijn bij te dragen in de last van de rustpensioenen van de personeelsleden van het plaatselijk bestuur die in die hoedanigheid gepensioneerd werden vóór de overdracht van activiteiten, de herstructurering of de afschaffing, en, - anderzijds, de niet-plaatselijke private of openbare werkgevers die, hetzij ten gevolge van een overdracht van alle activiteiten of van bepaalde activiteiten van een plaatselijk bestuur dat inzake pensioenen aangesloten is bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke overheden (Pool 1), hetzij ten gevolge van de herstructurering of de afschaffing van een dergelijk plaatselijk bestuur gedurende de periode van 1 januari 1993 tot 1 januari 2009, personeel van dat plaatselijk bestuur hebben overgenomen, die niet of niet meer ertoe gehouden zijn bij te dragen, vanaf 1 juni 2007, in de last van de rustpensioenen van de personeelsleden van het plaatselijk bestuur die in die hoedanigheid gepensioneerd werden vóór de overdracht van activiteiten, de herstructurering of de afschaffing;3) een onderscheid tussen : - enerzijds, de plaatselijke werkgevers die niet aangesloten zijn bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke overheden (Pool 1) en die, hetzij ten gevolge van een overdracht van alle activiteiten of van bepaalde activiteiten van een plaatselijk bestuur dat inzake pensioenen aangesloten is bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke overheden (Pool 1), hetzij ten gevolge van de herstructurering of de afschaffing van een dergelijk plaatselijk bestuur gedurende de periode van 1 januari 1993 tot 1 januari 2009, personeel van dat plaatselijk bestuur hebben overgenomen, die ertoe gehouden zijn te blijven bijdragen, na 31 mei 2007, in de last van de rustpensioenen van de personeelsleden van het plaatselijk bestuur die in die hoedanigheid gepensioneerd werden vóór de overdracht van activiteiten, de herstructurering of de afschaffing, en, - anderzijds, de niet-plaatselijke private of openbare werkgevers die, hetzij ten gevolge van een overdracht van alle activiteiten of van bepaalde activiteiten van een plaatselijk bestuur dat inzake pensioenen aangesloten is bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke overheden (Pool 1), hetzij ten gevolge van de herstructurering of de afschaffing van een dergelijk plaatselijk bestuur gedurende dezelfde periode, personeel van dat plaatselijk bestuur hebben overgenomen, die niet of niet meer ertoe gehouden zijn bij te dragen, vanaf 1 juni 2007, in de last van de rustpensioenen van de personeelsleden van het plaatselijk bestuur die in die hoedanigheid gepensioneerd werden vóór de overdracht van activiteiten, de herstructurering of de afschaffing ? ». Die zaak is ingeschreven onder nummer 7397 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux


begin


Publicatie : 2020-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^