Arrest
gepubliceerd op 26 augustus 1999

Ruimtelijke ordening Schorsing door de Raad van State Het arrest nr. 80.941 van de Raad van State, afdeling Administratie, van 14 juni 1999, schorst de tenuitvoerlegging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997 waarbij Mevr. Aimée Deme (...)

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027650
pub.
26/08/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Ruimtelijke ordening Schorsing door de Raad van State Het arrest nr. 80.941 van de Raad van State, afdeling Administratie, van 14 juni 1999, schorst de tenuitvoerlegging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997 waarbij Mevr. Aimée Demeuldre niet erkend werd als ontwerper, en wijst de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen en tot het opleggen van een dwangsom af.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^