Bekendmaking
gepubliceerd op 09 februari 2005

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Juprelle, Paul De heer Juprelle, Paul, geboren te Luik op 22 december 1947, ongehuwd, Alvorens te b

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005054256
pub.
09/02/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Juprelle, Paul De heer Juprelle, Paul, geboren te Luik op 22 december 1947, ongehuwd, wonende te Verlaine, rue de la Station 60, is overleden te Borgworm op 22 april 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Hoei, bij beschikking van 21 januari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Luik, 29 januari 2005.

De gewestelijke directeur der registratie, J.-Y. Lixon. (54256)

Erfloze nalatenschap van Leideritz, Catharina Catharina Leideritz, weduwe van Pieter van der Heide, geboren te Amsterdam (Nederland) op 9 maart 1907, wonende te Antwerpen (district Borgerhout), Lodewijk Van Berckenlaan 361, is overleden te Antwerpen (district Borgerhout) op 10 augustus 2000, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis van 18 januari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 1 februari 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey. (54257)

Erfloze nalatenschap van Dieltiens, Pieter Pieter Jozef Joanna Dieltiens, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 16 juni 1925, wonende te Antwerpen (district Berchem), Floraliënlaan 400, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 27 juli 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis van 18 januari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 1 februari 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey. (54258)

Erfloze nalatenschap van Daems, Louisa Maria Louisa Maria Daems, weduwe van Franciscus Carolus Josephina Claes, geboren te Antwerpen op 18 december 1909, wonende te Antwerpen (district Deurne), Europasquare, is overleden te Antwerpen (district Deurne) op 1 juni 2000, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis van 14 januari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 1 februari 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey. (54259)

Erfloze nalatenschap van Peeters, Yvonne Yvonne Maria Louisa Peeters, weduwe van Raymond Ernest Beutels, geboren te Breda (Nederland) op 27 december 1916, wonende te Antwerpen, Van Eycklei 48, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 20 februari 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis van 14 januari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 1 februari 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey. (54260)

Erfloze nalatenschap van Goedermans, Leonhard Leonhard Goedermans, weduwnaar van Joanna Rosalia De Cock, geboren te Dusseldorf (Duitsland) op 29 maart 1913, wonende te Antwerpen, Twee Netenstraat 29, bus 413, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 21 november 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis van 18 januari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 1 februari 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey. (54261)

Erfloze nalatenschap van Vermeulen, Ludovica Vermeulen, Ludovica Maria Josephina, weduwe van Jacob Louis Vermeulen, geboren te Diepenbeek op 16 maart 1925, wonende te Schilde, Loze Visser 25, is overleden te Antwerpen (district Deurne) op 4 april 1996, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis van 17 januari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 1 februari 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey. (54262)

Erfloze nalatenschap van Van Beckevoort, Yvonne Yvonne Marie Van Beckevoort, weduwe van Hendrik Catharina Lodewijk Mertens, geboren te Antwerpen op 11 augustus 1925, wonende te Antwerpen, Provinciestraat 65, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 6 oktober 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis van 17 januari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 1 februari 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey. (54263)

Erfloze nalatenschap van Verschaeren, Eduard Eduard Verschaeren, weduwnaar van Anna Maria Van de Velde, geboren te Lier op 10 maart 1912, wonende te Antwerpen (district Merksem), Jaak De Boeckstraat 6, is overleden te Antwerpen (district Merksem) op 26 oktober 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis van 17 januari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 1 februari 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey. (54264)

Erfloze nalatenschap van Van der Borght, Pieter Pieter Jan Juliaan Van der Borght, weduwnaar van Micheline Henriette Marie Mechels, geboren te Duffel op 6 augustus 1905, wonende te Antwerpen (district Merksem), Jaak De Boeckstraat 6, is overleden te Antwerpen (district Merksem) op 15 maart 1998, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis van 17 januari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 1 februari 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey. (54265)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^