Bekendmaking
gepubliceerd op 28 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, ****, geboren te **** **** te

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018055504
pub.
28/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2018-03-28 **** : 2018055504

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, weduwe van Mevr. ****, ****, wonende te ***** ****, **** **** **** 11, is overleden te **** op 2 juni 2014, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - ****, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij bevelschrift van 25 januari 2018, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen. ****, 28 februari 2018.

De administrateur van de ****, ****, **** (55504)


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^