Bekendmaking
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Demesmaeker, Guillaume Joseph Adrien De heer Demesmaeker, Guill Alvorens te b

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019055594
pub.
11/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019055594

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Demesmaeker, Guillaume Joseph Adrien De heer Demesmaeker, Guillaume Joseph Adrien, geboren te Brussel op 19 december 1919, wonende te 1700 Dilbeek, Bezenberg 10, is overleden te Jette op 20 november 2017, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Patrimoniumdiensten, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij bevelschrift van 18 december 2019, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brussel, 8 januari 2020.

De adviseur-generaal van de Patrimoniumdiensten, Wim Servranckx


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^