Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Politiecommissaris. - Benoeming. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit d.d. 14 oktober 1997 is de heer Versyck, Koenraad, benoemd tot politiecommissaris van de stad Halen . Bij koninklijk besluit d.d. 14 oktober (...) Hij wordt gemachtigd de ereti

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000803
pub.
06/11/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Politiecommissaris. - Benoeming. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit d.d. 14 oktober 1997 is de heer Versyck, Koenraad, benoemd tot politiecommissaris van de stad Halen (arrondissement Hasselt).

Bij koninklijk besluit d.d. 14 oktober 1997 wordt aan de heer Davin, Jules, op zijn verzoek, met ingang van 1 januari 1998, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Hoei (arrondissement Hoei).

Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit d.d. 15 oktober 1997 wordt aan de heer Capron, Roger, op zijn verzoek, met ingang van 1 december 1997, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeente Boussu (arrondissement Bergen).

Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^