Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Bevorderingen Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 november 1997 : - Zijn bevorderd of benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : de heren : Coens, Jean, advocaat te Antwerpen; Delfosse, Jean-Marie, advoc Ferdinand, Karel, advoca

bron
ministerie van justitie
numac
1997010040
pub.
10/12/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Nationale Orden Bevorderingen Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 november 1997 : - Zijn bevorderd of benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : de heren : Coens, Jean, advocaat te Antwerpen;

Delfosse, Jean-Marie, advocaat te Luik;

Ferdinand, Karel, advocaat te Antwerpen;

Firket, Charles, advocaat te Luik;

Geukens, Josephus, advocaat, oud-stafhouder van de Orde der Advocaten van de balie te Tongeren;

Hox, Georges, erevoorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Hasselt en voorzitter van de Unie der consulaire rechters van België;

Lebeau, René, advocaat te Luik; le Maire, Jacques, advocaat te Luik;

Ranscelot, Yves, advocaat te Luik;

Roland, Roger, advocaat te Antwerpen;

Mevr. Servais, Françoise, advocaat, oud-stafhouder van de Orde der Advocaten van de balie te Bergen; de heren : Van der Donckt, André, advocaat te Antwerpen;

Walrant, Jules, advocaat te Luik.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. - Zijn benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : de heren : Boen, Théophile, notaris ter standplaats Antwerpen;

De Baecker, Fernand, notaris ter standplaats Antwerpen;

De Roeck, Jozef, notaris ter standplaats Deurne (Antwerpen);

François, Jean, notaris ter standplaats Lambusart;

Mortelmans, Luc, notaris ter standplaats Deurne (Antwerpen).

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. - Zijn bevorderd of benoemd tot Officier in de Kroonorde : de heren : Daenen, Jan, advocaat te Tongeren;

Franssens, Lodewijk, advocaat te Tongeren;

Jageneau, Emile, advocaat te Tongeren;

Maesen, Theofiel, advocaat te Tongeren;

Martens, Leon, advocaat te Gent;

Reard, Jean, advocaat te Tongeren;

Smeets, Joseph, advocaat te Tongeren;

Valkenborg, André, advocaat te Tongeren. - Zijn benoemd tot Ridder in de Kroonorde : de heren : Laurent, Jacques, notaris ter standplaats Beauraing;

Leemans, Marcel, notaris ter standplaats Mechelen;

Maeyens, Harry, notaris ter standplaats Bornem;

Maus de Rolley, Jean-Michel, notaris ter standplaats Rochefort;

Vernimmen, Jacques, notaris ter standplaats Nijlen. - Is de heer Cohn, Herbert, lid van het Israelitisch consistorie van België, bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^