Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Franstalige commissie van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 juni 1997 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd voor een termijn van zes jaar, in de hoed - Mevr

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022499
pub.
06/09/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Franstalige commissie van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 juni 1997 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd voor een termijn van zes jaar, in de hoedanigheid van leden van de Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van licenciaten in de wetenschappen : - Mevr. Barle, Josette, in hoedanigheid van werkend lid; - Mevr. Göbbels, Geneviève, in hoedanigheid van werkend lid; - de heer Meunier, Jean-Claude, in hoedanigheid van werkend lid; - Mevr. Gérard, Christiane, in hoedanigheid van plaatsvervangend lid; - de heer Janssens, Georges, in hoedanigheid van plaatsvervangend lid; - de heer Pairet, Jean-Victor, in hoedanigheid van plaatsvervangend lid.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^