Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Algemeen technisch comité, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juli 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn man Bij hetze

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022540
pub.
06/11/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Algemeen technisch comité, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juli 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het algemeen technisch comité, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, verleend aan de heer Delcroix, J.P. Bij hetzelfde besluit wordt de heer Perl, F. tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de werknemers, ter vervanging van de heer Delcroix, J.P., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^