Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Technische Raad, ingesteld bij het Fonds voor de beroepsziekten Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : Wordt eervol ontslag uit haar mandaat van Wordt eervol on

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022636
pub.
06/11/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Technische Raad, ingesteld bij het Fonds voor de beroepsziekten Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : Wordt eervol ontslag uit haar mandaat van effectief lid van de Technische Raad, ingesteld bij het Fonds voor de beroepsziekten, in de hoedanigheid van arts van het Fonds voor de beroepsziekten, verleend aan Mevr. Ladon, Anne-Marie.

Wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van dezelfde Technische Raad, verleend aan de heer Van Tichelen, Wouter, in de hoedanigheid van arts van het Fonds voor de beroepsziekten.

Wordt de heer Van Tichelen, Wouter, benoemd tot lid van dezelfde Technische Raad in de hoedanigheid van arts van het Fonds voor de beroepsziekten, ter vervanging van Mevr. Ladon, Anne-Marie, wier mandaat hij zal voleindigen.

Wordt Mevr. Grisez, Hilde, benoemd tot plaatsvervangend lid van dezelfde Technische Raad in de hoedanigheid van arts van het Fonds voor de beroepsziekten, ter vervanging van de heer Van Tichelen, Wouter, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^