Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nederlandstalige commissie van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 juni 1997 dat in werking treedt de dag van deze bek - Mevr.

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022676
pub.
15/10/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nederlandstalige commissie van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 juni 1997 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking worden benoemd voor een termijn van zes jaar als lid van de Nederlandstalige commissie van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van de licentiaten in de wetenschappen : - Mevr. Van Campenhout, C., als werkend lid; - de heer Lijnen, P., als werkend lid; - de heer Moors, A., als werkend lid; - de heer Declerck, W., als plaatsvervangend lid; - de heer Vanden Berghe, D., als plaatsvervangend lid; - de heer Vervoort, T., als plaatsvervangend lid.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking worden benoemd voor een termijn van zes jaar als lid van de Nederlandstalige commissie van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van de orthoptisten : - Mevr. Van Lammeren, M., als werkend lid; - de heer De Pue, J., als werkend lid; - Mevr. Hoogmartens, L., als werkend lid; - Mevr. Meeus, A.M., als plaatsvervangend lid; - Mevr. De Staerke, B., als plaatsvervangend lid; - Mevr. Sweelssens, A., als plaatsvervangend lid.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^