Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus Bij hetz

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022680
pub.
26/09/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande op 22 mei 1996, als leden van de Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van de heren Bruyneel, P.; Evrard, J.M.; Goulard, Ph.; Van Beek, F., en Verlinden, A., in de hoedanigheid van werkende leden en de dames Colot, L. en Moens, A.-M., en de heer Hinderyckx, M., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van respresentatieve organisaties van de personen die erkend zijn voor het verstrekken van implantaten.

Bij hetzelfde besluit, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking worden benoemd tot leden van voornoemde raad, voor een termijn verstrijkend op 21 mei 2002, de heer Huon, Y., in de hoedanigheid van werkend lid en Mevr. Anckaert, F., en de heren Wilmotte, L., en Willems, L., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de personen die erkend zijn voor het verstrekken van implantaten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^