Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningsraad voor orthopedisten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslag. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande o Bij hetz

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022682
pub.
26/09/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Erkenningsraad voor orthopedisten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslag. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande op 1 januari 1997, als leden van de Erkenningsraad voor orthopedisten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van de heer Malego, A., in de hoedanigheid van werkend lid, en de heren Beeckmans, J.; Britz, M., en Nagels, R., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de orthopedisten.

Bij hetzelfde besluit, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van voornoemde raad, verleend aan de heer Coenen, L. Bij hetzelfde besluit worden benoemd tot leden van voornoemde raad, de dag van deze bekendmaking : 1° de heren Coenen, L., en Kestelijn, F., in de hoedanigheid van werkende leden, als vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de orthopedisten, voor een termijn verstrijkend op 31 december 2002; 2° de heer Berteele, X., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de orthopedisten, ter vervanging van de heer Coenen, L., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^