Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 1997 worden de hiernavermelde ambtenaren benoemd tot de graad van gewestelijk directeur, op datum van 1 nov Voor de

bron
ministerie van financien
numac
1998003518
pub.
14/11/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 1997 worden de hiernavermelde ambtenaren benoemd tot de graad van gewestelijk directeur, op datum van 1 november 1997 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998 worden de hiernavermelde ambtenaren ambtshalve benoemd tot de graad van directeur bij een fiscaal bestuur, op datum van 1 juli 1997 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bij hetzelfde besluit worden de hiernavermelde ambtenaren ambtshalve benoemd tot de graad van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, diensthoofd, op datum van 1 juli 1997 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998 worden de hiernavermelde ambtenaren benoemd tot de graad van directeur bij een fiscaal bestuur, op datum van 1 november 1997 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bij koninklijk besluit van 27 maart 1998 worden de in onderstaande tabel vermelde ambtenaren benoemd tot de naast hun naam in kolom nr. 2 vermelde betrekking, op datum van 1 mei 1996 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^