Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 januari 1998 is de heer Lepage, Jean-Marie, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, ter vervanging van de heer Ste Bij kon

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012043
pub.
06/02/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 januari 1998 is de heer Lepage, Jean-Marie, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, ter vervanging van de heer Steelant, André, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Bij koninklijk besluit van 23 januari 1998 is de heer Durenne, Eddy, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, ter vervanging van de heer Thumilaire, Marcel, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 1998 is de heer François, René, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Brussel, ter vervanging van de heer Demarche, Robert, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^