Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 wordt de heer De Cuyper, Xavier B., hoofdingenieur-directeur, met ingang van 1 november 1997 bevorderd tot de graad van inspecteur-generaal op het Frans taa(...) Bij koninklijk beslui

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016120
pub.
26/05/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 wordt de heer De Cuyper, Xavier B., hoofdingenieur-directeur, met ingang van 1 november 1997 bevorderd tot de graad van inspecteur-generaal (adviseur-generaal) op het Frans taalkader.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 1998 wordt de heer Wauthier, Albert, directeur, met ingang van 1 februari 1998 bevorderd tot de graad van adviseur-generaal op het Frans tweetalig kader.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^