Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 juli 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 mei 1998, dat in werking treedt de dag van deze beken Bij het

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022359
pub.
03/07/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 mei 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer Decrock, W., advocaat-generaal bij het arbeidshof, benoemd voor een termijn van zes jaar tot voorzitter van de Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle, van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Nelissen, R., advocaat-generaal bij het arbeidshof, voor een termijn van zes jaar benoemd tot plaatsvervangend voorzitter bij de voornoemde commissie van beroep.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Beuls, J., eerste voorzitter van het arbeidshof, voor een termijn van zes jaar benoemd bij de voornoemde commissie van beroep, in de hoedanigheid van werkend lid.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer De Cuyper, M., raadsheer in het arbeidshof, voor een termijn van zes jaar benoemd bij de voornoemde commissie van beroep, in de hoedanigheid van werkend lid.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Gilliams, S., kamervoorzitter in het arbeidshof, voor een termijn van zes jaar benoemd bij de voornoemde commissie van beroep, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Verschueren, W., raadsheer in het arbeidshof, voor een termijn van zes jaar benoemd bij de voornoemde commissie van beroep, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot werkend lid bij de genoemde Nederlandstalige commissie van beroep : - de heer Bresseleers, J., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling; - de heer Dujardin, H., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling; - de heer Durinck, M., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling; - de heer Dierick, J., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het geneesherenkorps; - de heer Mestdagh, J., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het geneesherenkorps; - de heer Van Dijck, H., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het geneesherenkorps; - de heer Helderweirt, P., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de tandheelkundigen; - de heer Herremans, J.-M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de tandheelkundigen; - de heer Mestrum, A., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de tandheelkundigen; - de heer Broechoven, K., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het apothekerskorps; - de heer Denecker, J., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het apothekerskorps; - de heer Van Loo, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het apothekerskorps; - de heer Proesmans, J., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen; - de heer Smout, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen; - de heer Vercruyssen, W., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen; - Mevr. Monard, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de vroedvrouwen; - Mej. Ottevaere, A.-M., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de vroedvrouwen; - Mej. Wuyts, L., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de vroedvrouwen; - Mevr. Vervoort, Y., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de verpleegkundigen; - de heer Bronselaer, R., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de verpleegkundigen; - Mej. Geeroms, R., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de verpleegkundigen; - de heer Hoozée, R., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de kinesitherapeuten; - de heer Maes, R., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de kinesitherapeuten; - de heer Teulingkx, P., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de kinesitherapeuten; - de heer Britz, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten; - de heer Dandoy, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten; - de heer Nagels, R., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten; - de heer Bockaert, W., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de orthopedisten; - de heer Dandoy, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de orthopedisten; - de heer Guillaume, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de orthopedisten; - de heer Cady, G., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten; - de heer Houben, R., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten; - de heer Van Heirstraeten, R., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten; - de heer Chielens, D., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de opticiens; - de heer Louies, J., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de opticiens; - de heer Spooren, L., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de opticiens; - Mevr. D'Hondt, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de logopedisten; - de heer De Bodt, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de logopedisten; - de heer Leemans, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de logopedisten; - de heer De Pue, J., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de orthoptisten; - Mevr. Hoogmartens, L., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de orthoptisten; - Mevr. Van Lammeren, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de orthoptisten; - Mevr. Mees, A.-M., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de verstrekkers van implantaten; - de heer Willems, L., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verstrekkers van implantaten; - Mevr. Wilson, V., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de verstrekkers van implantaten; - Mevr. Van Campenhout, C., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de licentiaten in de wetenschappen; - de heer Lijnen, P., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de licentiaten in de wetenschappen; - de heer Moors, A., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de licentiaten in de wetenschappen; - Mevr. Pollier, H., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de revalidatiecentra; - de heer Colson, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de revalidatiecentra; - de heer Rigole, J., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de revalidatiecentra.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot plaatsvervangend lid bij de genoemde Nederlandstalige commissie van beroep : - de heer Tessitore, R., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling; - Mevr. Traey, E., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling; - de heer Vanstechelman, R., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling; - de heer Bechtholt, R., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het geneesherenkorps; - de heer Poriau, S., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het geneesherenkorps; - de heer Suy, R., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het geneesherenkorps; - de heer Moreels, N., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de tandheelkundigen; - de heer Vanbelle, G., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de tandheelkundigen; - de heer Van Damme, A., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de tandheelkundigen; - de heer Lagrain, J., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het apothekerskorps; - de heer Proesmans, H., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het apothekerskorps; - de heer Thys, J., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het apothekerskorps; - de heer Greven, A., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen; - de heer Geenen, L., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen; - de heer Vanbel, F., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen; - Mevr. Arts, E., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de vroedvrouwen; - Mevr. Desticker, C., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de vroedvrouwen; - Mevr. Paulissen, L., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de vroedvrouwen; - de heer Bosschaerts, L., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verpleegkundigen; - Mevr. Martens, B., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verpleegkundigen; - de heer Pascal, R., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verpleegkundigen; - de heer Roggen, J., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de kinesitherapeuten; - de heer Cogneau, I., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de kinesitherapeuten; - de heer Van Paemel, G., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de kinesitherapeuten; - de heer Raes, B., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten; - de heer Verdonck, R., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten; - de heer Vermeiren, L., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten; - de heer Louis, J.-P., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten; - de heer Malego, A., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de orthopedisten; - de heer Verdonck, R., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de orthopedisten; - de heer Laureyns, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten; - Mevr. Veranneman, C., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten; - de heer Wittesaele, L., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten; - de heer Deferme, J., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de opticiens; - de heer Mattheessens, J., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de opticiens; - de heer Poelmans, J.-P., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de opticiens; - de heer De Bal, C., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de logopedisten; - de heer De Meyere, P., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de logopedisten; - Mevr. Spooren, A., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de logopedisten; - Mevr. De Staercke, B., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de orthoptisten; - Mevr. Meeus, A., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de orthoptisten; - Mevr. Sweelssens, A., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de orthoptisten; - Mevr. De Smet, G., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de verstrekkers van implantaten; - de heer Smets, C., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verstrekkers van implantaten; - de heer Van Coillie, F., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verstrekkers van implantaten; - de heer Declerck, W., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de licentiaten in de wetenschappen; - de heer Vanden Berghe, D., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de licentiaten in de wetenschappen; - de heer Vervoort, T., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de licentiaten in de wetenschappen; - de heer Vaneygen, J., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de revalidatiecentra; - de heer Poppe, W., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de revalidatiecentra; - de heer Theeten, H., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de revalidatiecentra.

Opgeheven worden bij hetzelfde besluit de volgende koninklijke besluiten tot hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van de Nederlandstalige commissies van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering : - Koninklijk besluit van 25 oktober 1971; - Koninklijk besluit van 24 maart 1982; - Koninklijk besluit van 18 februari 1983; - Koninklijk besluit van 31 juli 1984; - Koninklijk besluit van 11 februari 1988; - Koninklijk besluit van 22 mei 1989; - Koninklijk besluit van 2 augustus 1989; - Koninklijk besluit van 11 januari 1991; - Koninklijk besluit van 22 juli 1991; - Koninklijk besluit van 14 november 1991; - Koninklijk besluit van 9 mei 1994; - Koninklijk besluit van 21 juni 1994; - Koninklijk besluit van 7 maart 1995; - Koninklijk besluit van 6 april 1995; - Koninklijk besluit van 7 augustus 1995Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/08/1995 pub. 25/10/1997 numac 1997011368 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen sluiten; - Koninklijk besluit van 28 mei 1996; - Koninklijk besluit van 5 juli 1996; - Koninklijk besluit van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997022184 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers sluiten; - Koninklijk besluit van 11 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997022250 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor klinische biologie sluiten; - Koninklijk besluit van 6 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/05/1997 pub. 06/08/1997 numac 1997011213 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 06/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022295 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen type koninklijk besluit prom. 06/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022294 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de b type koninklijk besluit prom. 06/05/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoet komt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gel type koninklijk besluit prom. 06/05/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997022395 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli sluiten; - Koninklijk besluit van 19 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997022486 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging, georganiseerd door de ziekenf type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend in de experimente type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997022386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de sluiten; - Koninklijk besluit van 29 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997022693 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022767 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997022665 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1996 houdende vastlegging, voor het jaar 1997, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verp sluiten; - Koninklijk besluit van 11 oktober 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997022761 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 09/04/1998 numac 1997022813 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997022762 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor telefoonkosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997003603 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 oktober 1991 over het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij openbare uitgifte van effecten en waarden sluiten; - Koninklijk besluit van 10 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022853 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022817 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022866 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997022879 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997022874 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin sluiten; - Koninklijk besluit van 19 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022220 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers sluiten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^