Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 juli 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controles. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 mei 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekend Bij het

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022360
pub.
03/07/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controles. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 mei 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer Gosseries, Ph., kamervoorzitter in het Arbeidshof, benoemd voor een termijn van zes jaar tot voorzitter van de Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle, van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Vauthier, H., advocaat-generaal bij het Hof van beroep, voor een termijn van zes jaar benoemd tot plaatsvervangend voorzitter bij de voornoemde Commissie van beroep.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Caby, A., raadsheer in het Arbeidshof, voor een termijn van zes jaar benoemd bij de voornoemde Commissie van beroep, in de hoedanigheid van werkend lid.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Dumont, M., raadsheer in het Arbeidshof, voor een termijn van zes jaar benoemd bij de voornoemde Commissie van beroep, in de hoedanigheid van werkend lid.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Germain, J.-Cl., raadsheer in het Arbeidshof, voor een termijn van zes jaar benoemd bij de voornoemde Commissie van beroep, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Desirant, E., raadsheer in het Arbeidshof, voor een termijn van zes jaar benoemd bij de voornoemde Commissie van beroep, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot werkend lid bij de genoemde Franstalige commissie van beroep : - de heer Burton, H., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling; - de heer Nollevaux, M., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling; - de heer Vandebuerie, Ph., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling; - de heer De Meeus, A., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het geneesherenkorps; - de heer Fraboni, Y., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het geneesherenkorps; - de heer Wanet, G., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het geneesherenkorps; - de heer Leleu, J.-M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de tandheelkundigen; - de heer Lemal, J., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de tandheelkundigen; - de heer Charlier, G., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de tandheelkundigen; - Mej. Antonoff, C., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve organisatie van het apothekerskorps; - de heer Bailleux, B., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het apothekerskorps; - de heer Hovine, J.-Cl., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het apothekerskorps; - Mevr. Peters, A., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen; - de heer Radermecker, R., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen; - de heer Tassin, P., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen; - Mevr. Maton, L., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de vroedvrouwen; - Mevr. Roger, C., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de vroedvrouwen; - Mevr. Rotsaert, R.-M., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de vroedvrouwen; - Mevr. Bronee, B., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de verpleegkundigen; - Mevr. Hougardy, L., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de verpleegkundigen; - de heer Virone, F., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verpleegkundigen; - de heer Broekaert, E., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de kinesitherapeuten; - de heer Larock, Ph., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de kinesitherapeuten; - de heer Ralet, Y., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de kinesitherapeuten; - de heer Fauconnier, P., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten; - de heer Louis, J.-P., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten; - de heer Ortjens, H., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten; - de heer Arnould, J., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de orthopedisten; - de heer Louis, J.-P., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de orthopedisten; - de heer Toussaint, L., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de orthopedisten; - de heer De Bock, R., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten; - de heer Verstraeten, P., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten; - de heer Wittemans, S., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten; - de heer Bouche, E., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de opticiens; - de heer Kever, Ch., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de opticiens; - de heer Sotiaux, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de opticiens; - Mevr. Charlier, B., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de logopedisten; - Mevr. Dehard, M.-Cl., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de logopedisten; - Mevr. Denis, M.-A., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de logopedisten; - Mevr. Decamps, A., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de orthoptisten; - Mevr. Parent, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de orthoptisten; - Mevr. Verheyden, R., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de orthoptisten; - Mevr. Barle, J., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de licentiaten in de wetenschappen; - Mevr. Gobbels, G., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de licentiaten in de wetenschappen; - de heer Meunier, J.-Cl., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de licentiaten in de wetenschappen.

Bij hetzelfde besluit worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot plaatsvervangend lid bij de genoemde Franstalige commissie van beroep : - de heer Beeckman, M., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling; - Mevr. Goovaerts, C., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling; - de heer Xhauflaire, J., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling; - de heer Derache, Ph., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het geneesherenkorps; - de heer Gasmanne, P., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het geneesherenkorps; - de heer Meganck, M., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het geneesherenkorps; - de heer de Saint Moulin, Y., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de tandheelkundigen; - de heer Munnix, B., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de tandheelkundigen; - de heer Van Hulle, E., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de tandheelkundigen; - Mevr. Celis, A., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve organisatie van het apothekerskorps; - de heer Dal Mas, G., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van het apothekerskorps; - Mevr. Godet, S., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve organisatie van het apothekerskorps; - de heer Bonnet, F., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen; - de heer Henon, L., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen; - de heer Milani, H., doctor in de geneeskunde, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen; - Mevr. Delfosse, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de vroedvrouwen; - Mevr. Pierre, J., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de vroedvrouwen; - Mevr. Van Onacker, N., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de vroedvrouwen; - Mevr. Bleeckx, A.-M., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de verpleegkundigen; - Mevr. Clinquart, M.-M., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de verpleegkundigen; - de heer Pourtois, J.-P., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verpleegkundigen; - de heer Loeuille, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de kinesitherapeuten; - de heer Maquet, D., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de kinesitherapeuten; - de heer Werrion, P., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de kinesitherapeuten; - de heer Festre, Ph., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten; - de heer Jonckers, R., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten; - de heer Leroy, R., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de bandagisten; - de heer De Rijcker, K., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de orthopedisten; - de heer Guillaume, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de orthopedisten; - de heer Meurisse, J.-Cl., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de orthopedisten; - de heer Madeira, G., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten; - de heer Veranneman, J.-Cl., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten; - de heer Vos, Ch., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten; - de heer Decarnieres, Cl., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de opticiens; - de heer Defoy, P., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de opticiens; - de heer Ghenne, D., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de opticiens; - de heer Jacobus, A., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de logopedisten; - Mevr. Laureys, C., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de logopedisten; - Mevr. Maernoudt, M., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de logopedisten; - Mevr. D'Haene, A., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de orthoptisten; - Mevr. Dubois, A., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de orthoptisten; - Mevr. Hansez, N., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de orthoptisten; - Mevr. Gerard, Ch., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de licentiaten in de wetenschappen; - de heer Janssens, G., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de licentiaten in de wetenschappen; - de heer Pairet, J.-V., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de licentiaten in de wetenschappen.

Opgeheven worden bij hetzelfde besluit de volgende koninklijke besluiten tot hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van de Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering: - Koninklijk besluit van 20 januari 1972; - Koninklijk besluit van 4 mei 1976; - Koninklijk besluit van 9 juni 1981; - Koninklijk besluit van 24 maart 1982; - Koninklijk besluit van 16 mei 1983; - Koninklijk besluit van 9 november 1983; - Koninklijk besluit van 31 juli 1984; - Koninklijk besluit van 4 augustus 1986; - Koninklijk besluit van 5 februari 1988; - Koninklijk besluit van 7 maart 1990; - Koninklijk besluit van 3 april 1990; - Koninklijk besluit van 21 juni 1990; - Koninklijk besluit van 17 oktober 1991; - Koninklijk besluit van 17 februari 1992; - Koninklijk besluit van 18 januari 1993; - Koninklijk besluit van 19 april 1993; - Koninklijk besluit van 21 april 1994; - Koninklijk besluit van 21 juni 1994; - Koninklijk besluit van 7 maart 1995; - Koninklijk besluit van 15 juli 1996; - Koninklijk besluit van 4 augustus 1996; - Koninklijk besluit van 8 augustus 1996; - Koninklijk besluit van 14 november 1996; - Koninklijk besluit van 13 april 1997; - Koninklijk besluit van 19 juni 1997; - Koninklijk besluit van 23 september 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^