Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 november 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - - het werkend lid

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022730
pub.
16/12/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 november 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat bij het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering aan : - het werkend lid, de heer Lepoutre, L.; - het plaatsvervangend lid, de heer Blaton, V.; - wordt benoemd bij het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de licentiaten in de wetenschap : - tot werkend lid, de heer Blaton V., ter vervanging van de heer Lepoutre, L., wiens mandaat hij zal voleindigen; - tot plaatsvervangend lid, de heer Kint, J., ter vervanging van de heer Blaton, V., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^