Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissies van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 november 1998, dat in we - Mevrn

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022754
pub.
17/12/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissies van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 november 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd bij de gewestelijke commissies van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor een termijn van zes jaar, als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen : - Mevrn. Bossuyt, A., Duyck, M., Franck, R., Goovaerts, C., en Hanotiaux, I., en de heren Anckaert, M., Bresseleers, J., De Clercq, R., Debaene, P., Desquiens, G., Van Uytven, E., en Willems, P., tot werkend lid, en Mevrn. Lefebvre, T., en Zamurovic, D., en de heren Adam, G., Catry, J., Cruyt, P., Haquin, J.-C., Hilkens, M., Poulin, K., Tielens, A., Van Humbeeck, L., Van Kerckhoven, K., en Vergucht, J., tot plaatsvervangend lid van de gewestelijke commissie van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad; - Mevr. Duyck, M., en de heren Bresseleers, J., Catry, J., Cools, J., De Clercq, R., Deweerdt, D., Hilkens, M., Maes, D., Quisquater, P., Tielens, A., en Vergucht, J., tot werkend lid, en Mevrn. Devroede, L., Goovaerts, C., Lefebvre, T., Van Elshocht, V., en Verlinden, W., en de heren Clinckers, C., Cruyt, P., Dillen, A., Discart, J., Poulin, K., en Willems, P., tot plaatsvervangend lid van de gewestelijke commissie van de provincie Vlaams-Brabant; - Mevrn. Brihaye, F., Duyck, M., Feron, D., en Wilwerth, M., en de heren Anckaert, M., Bruggemans, J.-L., Cool, J.-P., Debaene, P., De Clercq, R., Godefroid, G., en Van Humbeeck, L., tot werkend lid, en Mevrn. Bossuyt, A., Goovaerts, C., Lefebvre, T., en Zamurovic, D., en de heren Adam, G., Desquiens, G., Dewulf, P., Haquin, J.-C., Laurent, E., Moens, J. en Van Uytven, E., tot plaatsvervangend lid van de gewestelijke commissie van de provincie Waals-Brabant.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^