Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 november 1998, dat Bij he

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022820
pub.
06/01/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 november 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1998, wordt eervol ontslag verleend uit haar functies van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan Mevr. Hertogh, C., die de leeftijdsgrens heeft bereikt.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Joos, H., benoemd tot plaatsvervangend lid bij voormeld Beheerscomité, als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de zelfstandigen, ter vervanging van Mevr. Hertogh, C., wier mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^