Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 augustus 1999

Leger. - Luchtmacht Benoeming in de graad van onderluitenant beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 2274 van 26 maart 1999, wordt aangestelde onderluitenant gesproten uit de 134e promotie alle wapens van de Koninklijke Militaire School M (...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007101
pub.
03/08/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Luchtmacht Benoeming in de graad van onderluitenant beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 2274 van 26 maart 1999, wordt aangestelde onderluitenant gesproten uit de 134e promotie alle wapens van de Koninklijke Militaire School M. Kenis, op 26 maart 1999 benoemd in de graad van onderluitenant beroepsofficier, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 17 december 1996 en in het korps van het niet-varend personeel ingeschreven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^