Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 november 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2356 van 1 juni 1999, wordt de heer Régis Caen, kolonel MAB van het Vliegwezen, benoemd tot regeringsco Dit beslu

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007152
pub.
24/11/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2356 van 1 juni 1999, wordt de heer Régis Caen, kolonel MAB van het Vliegwezen, benoemd tot regeringscommissaris bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^