Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 26 november 1997 werden, met ingang van 15 november 1996, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur de heer Paul V. J. Peetermans, adviseur bij het Bestuur Hij zal het b

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011142
pub.
24/11/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 26 november 1997 werden, met ingang van 15 november 1996, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur de heer Paul V. J. Peetermans, adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Ridder Mej. Gabrielle Z. Pirson, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Bij koninklijke besluiten van 7 januari 1998 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur de heer Alain Bourlet, directeur-generaal van het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 8 april 1997.

Officier de heer Paul L. J. Thys, adjunct-adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 8 april 1997.

Ridder De heer Lodewijk A. J. Cauwenbergh, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 8 april 1997;

Mevr. Martine De Stexhe, echtg. Soille, adjunct-adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 8 april 1997;

De heren : Jean-Paul J. A. Detaille, adjunct-adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 8 april 1997;

Robert E. Huion, eerstaanwezend vertaler bij het Bestuur Algemene Diensten met ingang van 8 april 1997;

Mevr. Jeannine J. M. Kevers, echtg. Totelin, adjunct-adviseur bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1996;

De heren : Armand M. C. Magnee, bestuurschef bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Herman E. J. Roels, industrieel ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 8 april 1997;

Rudi A. Smets, adjunct-adviseur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 8 april 1997;

Honoré J. Vanthournout, bestuurschef bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 8 april 1997;

Hubert Wynants, bestuurschef bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Commandeur De heer Jean-Camille J. C. Paree, ingenieur-directeur der mijnen bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 8 april 1997;

Mej. Marie T. V. Peeters, adviseur-generaal bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 8 april 1997.

Officier De heren : Pierre G. Beckx, adjunct-adviseur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 8 april 1997;

Lievin Debremaeker, informaticus bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 8 april 1997;

Frans G. Deleu, industrieel ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 8 april 1997;

José V. L. Derenne, industrieel ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 8 april 1997;

Mevr. Gilberte A. L. De Wever, adjunct-adviseur bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 8 april 1997;

De heren : Jozef C. M. Menten, informaticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Frans Van Der Stappen, eerste adviseur bij de Nationale Delcrederedienst met ingang van 8 april 1997.

Ridder De heren : Vital L. F. Cauberghs, bestuursassistent bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 8 april 1997;

Romain G. Colpaert, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 8 april 1997;

Pierre J. G. Degimbe, bestuursassistent bij het Nationaal Insituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Cyrille J. R. Hombroek, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 8 april 1997;

Francis Keymeulen, programmeur bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 8 april 1997;

Mevr. Marguerite M. Saintrond, echtg. Tezzo, directiesecretaris bij het Bestuur Algemene Diensten met ingang van 8 april 1997;

De heer Roger J. Troch, controleur der springstoffen bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 8 april 1997;

Mevr. Anne-Marie Vandecruys, adjunct-bibliothecaris bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 8 april 1997;

De heer Charles Vanrijckel, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996.

Gouden Palmen De heer Willy O. A. Decock, klerk bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 8 april 1997;

Mevrn. : Claudine E. J. Ganhy, echtg. Dieudonné, klerk bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 8 april 1997;

Odile E. E. Hanquinaux, echtg. Delarue, beambte bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 8 april 1997;

De heren : Frans J. P. Hofmans, vakman bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 8 april 1997;

Elien O. O. Moerman, bestuursassistent bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven met ingang van 8 april 1997;

Mevrn. : Jeannine M. Schevenhals, echtg. Verschueren, klerk bij het Bestuur Energie met ingang van 8 april 1997;

Jacqueline, F. M. Steppe, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Rachel M. S. Vandercruyssen, echtg. Segers, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Nelie G. Vlaeminck, echtg. Tanghe, klerk bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1996.

Orde van Leopold II Commandeur De heren : Roger T. A. Augustyns, adviseur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 8 april 1997;

Joseph G. Nackaerts, adviseur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 8 april 1997;

Marc G. Van Biesbroeck, adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 8 april 1997.

Officier Mevr. Elisabeth Bardiaux, echtg. Mortiaux, attaché bij de Controledienst voor de Verzekeringen met ingang van 8 april 1997;

De heer Philippe Reul, onderdirecteur bij de Controledienst voor de Verzekeringen met ingang van 8 april 1997.

Ridder De heren : Michel Antoine, programmeur bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 15 november 1996;

Pierre Ashman, programmeur bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Christian J. D. Caenen, programmeur bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 8 april 1997;

Etienne J. T. Cooreman, klerk bij het Bestuur Algemene Diensten met ingang van 8 april 1997;

Joris J. E. Daelemans, klerk bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 8 april 1997;

Thierry Y. R. Degulne, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 8 april 1997;

Daniel H. J. Dumbruch, bestuurschef bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 8 april 1997;

Daniel E. E. Duvivier, programmeur bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Achille P. A. Servranckx, klerk bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 8 april 1997;

Roger A. M. Van Vaerenbergh, bestuursassistent bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 8 april 1997;

Arthur L. G. Vreven, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Marcel J. M. Waeyaert, bestuurschef bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997.

Gouden Medaille Mevrn. : Mireille L. F. Bardiaux, geschoold arbeider bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 8 april 1997;

Marie-Jeanne J. E. Claeys, echtg. Laseur, beambte bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

De heer Maurice J. Gens, geschoold arbeider bij het Bestuur Algemene Diensten met ingang van 8 april 1997;

Mevrn. : Annie E. Gheysels, echtg. De Coen, beambte bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1996;

Nicole C. Libens, echtg. Bruyninck, geschoold arbeider bij het Bestuur Algemene Diensten met ingang van 8 april 1997;

De heer Walthère F. Marly, geschoold arbeider bij het Bestuur Algemene Diensten met ingang van 8 april 1997;

Mevr. Françoise Mertens, beambte bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 8 april 1997.

Zilveren Medaille De heer Julien M. F. Pouillon, arbeider bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996;

Mevr. Jeanne Van Hoevelen, echtg. Walschaers, arbeider bij het Bestuur Algemene Diensten met ingang van 8 april 1997.

Bij koninklijke besluiten van 19 mei 1998 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heren : André J.A. Bouttefeux, inspecteur-directeur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1997;

Damien Morelle, industrieel adviseur bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 8 april 1997;

Leo G.P. Ponteur, adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 15 november 1997.

Officier De heren : Eddy L.M. Jacobs, adviseur bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven met ingang van 8 april 1997;

Jacques Pinkert, adjunct-adviseur bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven met ingang van 15 november 1996;

Maurice G.L. Trussart-Gilniat, ingenieur bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 15 november 1997;

Mej. Viviane E.L. Van Uytven, adviseur bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven met ingang van 15 november 1996;

De heren : Guy Verbeke, adjunct-directeur bij de Nationale Delcrederedienst met ingang van 15 november 1997;

Jan M. Verschooten, adjunct-commissaris bij het Federaal Planbureau met ingang van 8 april 1997.

Ridder De heren : Henri A. Autrique, adjunct-adviseur bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1996;

Johan G. De Bontridder, adjunct-adviseur bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1996;

Marc G. Debusschere, statisticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Philippe J.M. Degavre, ingenieur bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 15 november 1996;

Mej. Anita M.M. De Loy Vermeulen, informaticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

De heren : Marc R.A. Deprez, adjunct-adviseur bij het Bestuur Energie met ingang van 15 november 1996;

Benoit D'Otreppe de Bouvette, informaticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Jean-Pierre G.L. Feyaerts, adjunct-adviseur bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1996;

Mevr. Claire Frère, vertaler-revisor bij het Bestuur Algemene Diensten met ingang van 15 november 1996;

De heren : Guido H.D. Goyens, adjunct-adviseur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1997;

Luc M.F. Hance, geoloog bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996;

Jean Pierre Hirschbuhler, ingenieur bij het Bestuur Energie met ingang van 15 november 1996;

Lucien R. Hoeckman, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Jean-Pierre Hubert, informaticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1997;

Marc A.J. Janssen, adjunct-adviseur bij het Bestuur Energie met ingang van 15 november 1996;

Norbert L.H. Knoops, mijningenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996;

Luc W.G. Marien, adjunct-adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 15 november 1996;

Gery L.L. Marliere, adjunct-adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 15 november 1996;

Jean N.O. Mathieu, programmeringsanalist bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Eric A.H. Meurisse, informaticus bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 8 april 1997;

Michel Moreels, adjunct-adviseur bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1997;

Guido M.A. Mussche, statisticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1997;

Luc R.P. Ogiers, adjunct-adviseur bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1997;

Daniel M.G. Ory, industrieel ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996;

Dominique J.R. Perreaux, statisticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1997;

Willy G.V. Philippron, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 8 april 1997;

Ludo C. Schoofs, informaticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Mevr. Dina M.F. Segers, inspecteur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1997;

De heren : Hugo E. Sente, informaticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Herman O. Simons, programmeringsanalist bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 15 november 1996 : Pierre C.L. Strumelle, adjunct-adviseur bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 15 november 1996;

Stefanus M. Swinnen, eerstaanwezend technisch assistent bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996;

Danny F.G. Van De Velde, informaticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Mevr. Anne C.P. Van De Voorde, echtg. Nys, statisticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Mej. Coletta M.R. Vanstraelen, adjunct-adviseur bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1996;

De heer Hugo F.J. Verbeeck, technisch ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996;

Mevrn. : Annie M.J. Versonnen, echtg. Van Brussel, statisticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Claudine Verstraelen, bestuurschef bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1997;

De heren : Henri J.A. Wanlin, programmeringsanalist bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 15 november 1996;

Patrick A.H. Willems, adjunct-adviseur bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1997;

Mevr. Pascale G.A. Wolfcarius, echtg. Ingber, adjunct-adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 15 november 1996.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Commandeur De heren : Robert Claes, adviseur bij het Federaal Planbureau met ingang van 15 november 1997;

Jacques J.M. De Buck, adviseur bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1997.

Officier De heren : Bruno M.R. Andries, inspecteur-directeur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1997;

William L.J. Becu, adjunct-adviseur bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 8 april 1997;

Mej. Marie-Jeanne E. Boogmans, adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 15 november 1997;

De heren : Michel Boulvin, adjunct-adviseur bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1997;

Yvan Colens, statisticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1997;

Mevr. Marie-France F.J. Coumont, adjunct-adviseur bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

De heren : Robert A. Delee, adjunct-adviseur bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Bernard J.G. Delpierre, adjunct-adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 8 april 1997;

Mevr. Elisabeth C.E. Draelants, adjunct-adviseur bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

De heer Martin Jacobs, statisticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1997;

Mevr. Nicole R. Meuree, echtg. Vanlaethem, adjunct-technisch adviseur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 8 april 1997;

De heren : Jean-Pierre C.M. Moreaux, industrieel ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 8 april 1997;

Jacques C.L.Nicolas, industrieel ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 8 april 1997;

Daniel Robert, industrieel ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1997;

Mej. Paule A.C. Smeesters, adjunct-adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 15 november 1997;

De heren : Hubert P.M. Van Olmen, informaticus bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 15 november 1997;

Freddy E.A. Verkruyssen, adjunct-adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 15 november 1997.

Ridder De heren : Guido G.R. Billiet, bestuursassistent bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Ivo V.J. Bonte, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Mevr. Herlindis Boogaerts, echtg. Dewalheyns, attaché bij de Controledienst voor de Verzekeringen met ingang van 15 november 1997;

De heren : Roger E.L. Cartuyvels, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Christian G.J. Constant, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1997;

Michel A.A. Culot, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Simon, V.G. De Bieve, technisch ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996;

Christian E.A. Denayer, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1997;

Jan De Pagie, attaché bij de Controledienst voor de Verzekeringen met ingang van 15 november 1997;

Omer Deviere, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Mevr. Francine F.M. Fissette, echtg. Vandecruys, bestuurschef bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

De heren : Jean-Pierre B. Fontaine, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 8 april 1997;

Willy A.M. Lambrechts, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 8 april 1997;

André V. Marginet, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Luc Masure, attaché bij het Federaal planbureau met ingang van 15 november 1996;

Ernest S. Orlowski, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Mevrn. : Isabelle C.A. Ottevaere, echtg. Debieve, vertaler-revisor bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven met ingang van 15 november 1996;

Danielle J.S. Petré, echtg. Salmon, programmeringsanalist bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Betsy Robyns, echtg. Meulenyser, bestuurschef bij het Bestuur Algemene Diensten met ingang van 15 november 1997;

Ragna R. Vandendyck, paramedicus bij het Bestuur Algemene Diensten met ingang van 15 november 1997;

De heer André F.J. Van Es, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Mevr. Francine F. Vanherpen, echtg. Olivier, bestuurschef bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1995;

De heren : Paul F.W. Van Nerum, programmeringsanalist bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 15 november 1996;

Eric B.B. Verschraegen, programmeringsanalist bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 15 november 1996.

Gouden Palmen Mevrn. : Christiane Ameye, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Gilberte L.G. Andries, echtg. Crispyn, klerk bij het nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

De heren : Jean P. Arnoes, klerk bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven met ingang van 15 november 1997;

Lucien L.G. Bardiau, geschoold arbeider bij het Bestuur Handelsbeleid met ingang van 15 november 1997;

Mevr. Francine M.J. Cauwberghs, echtg. Bertrand, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

De heer Jozef A.C. Ceulemans, vakman bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996;

Mevrn. : Monique C.H. Cloots, echtg. Oostens, klerk bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996;

Alida Coolens, echtg. Bogaert, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Jeannine R.B. Coomans, echtg. Janssens, klerk bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 8 april 1997;

Mej. Christiane J. Covias, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

De heren : Michel G.O.Dalcq, klerk bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1997;

Frans E. De Brabanter, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Jacques G. Decraeye, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Mevrn. : Marcella M. De Geyter, echtg. De Smet Van Damme, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Christianne O.M. De Paepe, echtg. Codron, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Juliette R.H. De Vos, echtg. Van Den Heuvel, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Georgette F.M. Duerinckx, echtg. Raddoux, klerk bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Marie-Thérèse T.I. Dumont, weduwe Leyssens, klerk bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996;

De heer Willy E. Fourie, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Mevr. Berthe G.M. Dumoulin, echtg. Bolly, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1997;

Mej. Adeline H. Gerard, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Mevrn. : Sonja J. Goddevriendt, echtg. Reichling, klerk bij het Bestuur Energie met ingang van 15 november 1996;

Monique Godeaux, echtg. Dubois, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

De heer Rogerius Hoste, geschoold arbeider bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1997;

Mevrn. : Mariette C. Jacob, echtg. Van Houdt, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Annie H. Laurent, echtg. Dhondt, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

De heer Honoré F. Loverie, vakman bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996;

Mevrn. : Nadine G.J. Lurquin, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Renée M. Marcelis, echtg. Lefranc, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Josette E. Marquebreuck, echtg. Gaublomme, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1997;

Daisy D.L. Martien, klerk bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996;

Simonne Meulemeester, weduwe Defesche, klerk bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1996;

Nicole E.A. Remy, echtg. Vandenwijngaerden, bestuursassistent bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven met ingang van 15 november 1997;

De heren : Willy T.A. Schellens, klerk bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Robert P.E. Schuyten, klerk bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Mevr. Maria N. Uyttebroek, echtg. Abts, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

De heer Jean-Pierre P. Vanden Bossche, klerk bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 8 april 1997;

Mevrn. : Sinaïda Vanderperre, echtg. De Keyser, technisch secretaris bij het Federaal Planbureau met ingang van 15 november 1996;

Eliane A.H. Vandevelde, echtg. Van Lathem, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Beatrice C. Van Goidsenhoven, echtg. Elsen, bestuurschef bij het Federaal planbureau met ingang van 15 november 1996;

Edith J.M. Van San, echtg. Vanbesien, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Mej. Jenny E.A. Verbruggen, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Mevrn. : Marie-Thérèse O. Walders, klerk bij Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Marie-Rose R.G. Wijns, echtg. Van Den Eeckhoudt, klerk bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1997;

Maria J.L. Wuestenbergs, echtg. Luyckx, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996.

Zilveren Palmen Mevr. Nicole M.E. Beeckman, klerk bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven met ingang van 8 april 1997.

Gouden Medaille De heer Nestor C.A. Gillard, arbeider bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1997.

Orde van Leopold II Commandeur De heren : Jean-Marie H.J. Demonceau, adviseur bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 8 april 1997;

Guy R.G. De Saedeleer, adviseur bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 8 april 1997;

Ghislain V. Merken, technisch adviseur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1997;

Edouard J.A. Wiliquet, statisticus-directeur bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1997.

Officier De heren : Michel R.R. Davreux, adjunct-adviseur bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven met ingang van 15 november 1996;

Marc Meganck, attaché bij de Controledienst voor de Verzekeringen met ingang van 15 november 1997;

Herman A.L. Selderslaghs, adjunct-adviseur bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven met ingang van 15 november 1996.

Ridder De heer Eric G.R. Bekaert, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Mevr. Lucienne M.G. Charlier, echtg. Laszlo, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1997;

De heer Joris R.R. Clauwaert, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1997;

Mevrn. : Elly A. De Meyst, echtg. Goossens, bestuursassistent bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Suzanne Destrebecq, echtg. Lacman, bestuursassistent bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

De heren : Marc De Vos, administratief secretaris bij het Federaal Planbureau met ingang van 15 november 1996;

Herman F. Dewaerheid, bestuursassistent bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 8 april 1997;

Mevrn. : Anna M.P. De Wind, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Micheline J. Hamelrijckx, echtg. Vanderheyden, directiesecretaris bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 8 april 1997;

Danielle H.L. Henry, echtg. Trussart, programmeur bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Jacqueline Hubert, echtg. Courtin, directiesecretaris bij het Federaal Planbureau met ingang van 15 november 1996;

Ingrid M.M. Laeremans, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

De heren : André A. Ledoux, klerk bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1997;

Jean F.S. Lescrenier, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Jean-Louis L. Mailleux, bestuursassistent bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1997;

Léonce Milis, administratief secretaris bij het Federaal Planbureau met ingang van 15 november 1996;

René G. Petit, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Mej. Marianne C.E. Petré, vertaler bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Mevr. Fabienne Piedfort, echtg. Ballinckx, bestuursassistent bij het Nationaal instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

De heren : Jean-Claude Pycke, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Francis H.M. Servais, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Mevrn. : Josiane Temmerman, klerk bij het Bestuur Energie met ingang van 15 november 1997;

Annie D.G. Trenson, echtg. De Smet, bestuurschef bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

De heren : Joseph J. Van Achter, klerk bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 8 april 1997;

Hugo J.C. Vanbellingen, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Dirk J.M. Van Der Vreken, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Luc J. Van De Velde, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 8 april 1997;

Mevr. Marie C.A. Van Landschoot, echtg. Vervaet, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

De heer Noël Van Liedekerke, technicus bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 15 november 1996;

Mevrn. : Michelle Van Waerbeeck, echtg. Van De Velde, controleur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996;

Eliane H.C. Winckel, echtg. Ledecq, bestuursassistent bij het Bestuur Energie met ingang van 15 november 1996.

Gouden Medaille Mevrn. : Danielle A.G. Conrard, beambte bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Hilda Crabbé, echtg. Abts, beambte bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Madeleine F. Damours, echtg. Geeroms, beambte bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Maria E. De Clercq, echtg. De Mezel, geschoold arbeider bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996;

Maire-Rose R.G. Heylen-Tuerlinckx, echtg. Charue, beambte bij het Bestuur Economische Informatie met ingang van 15 november 1997;

Denise M. Keyaerts, echtg. Vander Elst, beambte bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 8 april 1997;

Jeanine E.M. Leutenez, echtg. De Sloovere, beambte bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Jeannine L. Rooselaers, echtg. Helpers, beambte bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Christiane C.L. Smets, beambte bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Marie M. Soers, echtg. Van Haeken, beambte bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1996;

Lydia Steppe, echtg. Wauters, beambte bij het Nationaal Instituut voor de statistiek met ingang van 8 april 1997;

Simonne I. Vrancken, echtg. Van De Laer, geschoold arbeider bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996.

Zilveren Medaille De heer Theophiel M. Goossens, arbeider bij het Bestuur Economische Betrekkingen met ingang van 15 november 1997.

Bij koninklijke besluiten van 10 juli 1998 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd : Leopoldsorde Ridder De heer Robert F. Van Den Abbeele, bestuurschef bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek met ingang van 15 november 1997.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Ridder Mevr. Christiane L.H. Danhier, echtg. De Cocq, bestuursassistent bij het Bestuur Energie met ingang van 15 november 1996.

Gouden Palmen De heren : René T. Vandenwaeyenberg, geschoold arbeider bij het Bestuur Algemene Diensten met ingang van 15 november 1996;

Herman L. Wuestenberg, geschoold arbeider bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 15 november 1996.

Orde van Leopold II Commandeur De heer Jacques Bette, adjunct-directeur bij de Controledienst voor de Verzekeringen met ingang van 15 november 1997;

Mevr. Lea M.M. Van Goethem, echtg. Wildemeersch, inspecteur bij het Bestuur Economische Inspectie met ingang van 15 november 1996.

Bij koninklijk besluit van 29 oktober 1998 werd met ingang van deze datum bevorderd : Kroonorde Officier De heer van Hauwaert, Christian, Kapellen.

Bij koninklijk besluit van 8 november 1998 werd met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Officier De heer Beirnaert, Wilfried, Dworp (Beersel).

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijke besluiten van 13 november 1998 werden met ingang van deze datum benoemd : Kroonorde Ridder De heren : de Decker, Arnold, Mont-Saint-André (Ramillies);

Heerman, Marcel, Merelbeke.

Orde van Leopold II Ridder De heren : Abraham, Jean, Sint-Genesius-Rode;

Jacques, Christian, Namêche;

Wauters, Philippe, Rixensart (Andenne);

Ypersiel, Bernard, Overijse.

Bij koninklijk besluit van 16 november 1998 werd met ingang van deze datum benoemd : Orde van Leopold II Grootofficier De heer De Keersmaeker, Paul (Baron), Kobbegem (Asse).

Bij koninklijke besluiten van 8 december 1998 werden met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Ridder De heren : Leten, Rudiger, Duffel;

Roobaert, Georges, Meise.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Ridder De heren : Bertens, Pierre, Zwijndrecht;

Bogaert, Roger, Oudegem (Dendermonde);

Brems, Ivan, Mortsel;

Butzen, Guido, Mortsel;

De Wilde, Marcel, Veltem-Beisem (Herent).

Bij koninklijke besluiten van 26 december 1998 werden met ingang van deze datum benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer de Mûelenaere, Robert, Overijse.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Ridder Mevr. Vanderbruggen, Vera, echtg. Schampers, Asse.

Gouden Palmen De heer Voet, Robert, Dilbeek.

Orde van Leopold II Commandeur De heer Moor, Norbert, Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 20 januari 1999 werden met ingang van deze datum benoemd : Kroonorde Ridder De heer De Saeger, Willy, Denderwindeke (Ninove) (ter vervanging van de Gouden Medaille der Kroonorde, toegekend op 8 april 1991).

Mevr. Van Keymolen, Lea, Haaltert (ter vervanging van de Gouden Medaille der Kroonorde, toegekend op 8 april 1991).

Orde van Leopold II Commandeur De heer Beeckman, Jean, Sint-Pieters-Woluwe.

Ridder De heer Libin, Jacques, Evere (ter vervanging van de Gouden Medaille der Kroonorde, toegekend op 21 juli 1991).

Bij koninklijk besluit van 27 januari 1999 werd met ingang van deze datum benoemd : Orde van Leopold II Officier De heer Lombrez, Grégoire, Middelkerke.

Bij koninklijke besluiten van 16 februari 1999 werden met ingang van deze datum bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Rowet, André, Aartselaar.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Grootofficier De heer Gelders, Guy, Sint-Pieters-Woluwe.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 1999 werd met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Ridder De heer Luyckx, Louis, Brecht.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 2 maart 1999 werd met ingang van deze datum bevorderd : Kroonorde Commandeur De heer Coppens, Jacques, Genk.

Bij koninklijke besluiten van 19 april 1999 werden met ingang van deze datum benoemd : Kroonorde Ridder De heer Cloquet, Daniel, Oudergem.

Mevr. Marcq, Madeleine, Watermaal-Bosvoorde.

Orde van Leopold II Officier De heer Dujardin, Louis, Sint-Agatha-Berchem.

Bij koninklijke besluiten van 19 april 1999 werden met ingang van 15 november 1998 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Denuit, Paul, Graven.

De heer Rolin, Albert, Eigenbrakel.

Ridder De heer Beeuwsaert, Dirk, Merelbeke.

De heer De hornois, Luc, Mechelen.

De heer Kerkhofs, Maurice, Halle (Zoersel).

De heer Lanckmans, Jan, Itterbeek (Dilbeek).

De heer Mennekens, Emile, Mortsel.

De heer Pourbaix, Jean, Sart-Dames-Avelines (Villers-la-Ville).

De heer Seghers, Antoon, Schoten.

De heer Van Brabant, Rogier, Hoegaarden.

Mevr. Van Brabant, Rosa, echtg. Requette, Orp-Jauche.

De heer Van der Veken-Van Hemelryck, Willy, Humbeek (Grimbergen).

De heer Verplancke, Maurice, Kieldrecht (Beveren).

De heer Ville, Paul, Halle.

De heer Wyns, Jean-Michel, Ukkel.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Officier De heer Depaemelaere, Jean-Pierre, Oostduinkerke (Koksijde).

De heer Laurent, Jacques, Vorst De heer Polle Raymond, Grobbendonk.

De heer Ulens, Stanislas, Evergem (ter vervanging van het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde, toegekend op 8 april 1991).

De heer van Innis, Emmanuel, Sint-Pieters Woluwe.

De heer Verbrugge, Paul, Roeselare.

Ridder De heer Beyltjens, Marcel, Beveren.

De heer Bhatti, Ranbir, Gent.

De heer Calers, Marius, Brussel.

De heer Calewaert, Philippe, Dottenijs (Moeskroen).

De heer Damsin, Michel, Waterloo.

De heer De Dobbeleer, Raymond, Ukkel.

De heer de Saint Moulin, Ignace, Evere.

De heer D'Haese, Julien, Hekelgem (Affligem).

De heer Grenson, Alfred, Beersel.

De heer Humblet, Marc, Beaufays (Chaudfontaine).

De heer Lefevre, Jean-Marie, Hanzinelle (Florennes).

De heer Quaeyhaegens, Johnny, Lier.

De heer Renier, Jean, Bevekom.

De heer Vanhove, Guido, Wichelen.

De heer Waucquez, Paul, Brussel.

Gouden Palmen De heer Bauwens, Etienne, Puurs.

De heer Cattoir, Johan, Laarne.

De heer Geenen, Jozef, Lochristi.

De heer Van den Bossche, Eric, Wuustwezel.

De heer Verougstraete, Léon, Lokeren.

Orde van Leopold II Officier De heer Barbarin, Jean, Mellet (Les Bons Villers).

De heer Boulanger, Jean, Oupeye.

De heer Depoortere, Marcel, Deerlijk.

De heer Gosselin, Derrick, Wondelgem (Gent).

De heer Moerman, André, Overijse.

De heer Niels, Philippe, Elsene, ter vervanging van het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II, toegekend op 4 juni 1991).

De heer Plucker, Guy, Ohain (Lasne).

De heer Prevot, Jean, Lasne.

Ridder De heer Bauwen, Guy, Kalmthout.

De heer Heijerick, Hervé, Mortsel.

De heer Lievens, Lucien, Brecht.

De heer Monet, Claude, Sint-Jans-Molenbeek.

De heer Salaets, Marcel, Herselt.

De heer Soyez, Roland, Kortenberg.

De heer Swagten, Jean, Maaseik.

De heer Van Deyck, Charles, Aartselaar.

De heer Vanhaesendonck, Hendrik, Strombeek-Bever (Grimbergen).

De heer Verbeeck, Paul, Willebroek.

Bij koninklijk besluit van 20 april 1999 werd met ingang van deze datum benoemd : Kroonorde Commandeur De heer Jonkers, Ingmar, Sint-Genesius-Rode.

Bij koninklijk besluit van 22 april 1999 werd met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heer Boone, Karel, Lembeke (Kaprijke).

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijke besluiten van 6 mei 1999 werden met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Ridder De heer De Pauw, Patrick, Sint-Genesius-Rode (ter vervanging van het Kruis van Ridder in de Kroonorde, toegekend op 15 november 1992).

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Officier De heer Steyaert, Jan, Schepdaal (Dilbeek).

Bij koninklijke besluiten van 4 juni 1999 werden met ingang van 8 april 1999 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heren : Mannaert, Clément, Rochefort;

Vaessen, Gerit, Dilsen-Stokkem;

Van Rumst, Eugène, Beveren.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Ridder De heren : Beusen, Pierre, Oupeye;

Buyle, Willy, Wetteren;

Engels, Marc, Schilde;

Etienne, Georges, Hognoul (Awans).

Orde van Leopold II Officier De heren : Lambert, Franciscus, Kortrijk;

Soetaert, Noël, Zillebeke (Ieper);

Vaessen, Leonard, Dilsen-Stokkem;

Vansteenkiste, Carlo, Oostende.

Ridder De heren : Dierckx, Rudolf, Aartselaar;

Goos, Frans, Roeselare;

Ooms, Leo, Beerse;

Pals, Jan, Oud-Turnhout;

Van den Plas, Roger, Lille.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^