Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999 wordt de heer Eddy Branckotte in vast verband benoemd tot de graad van industrieel ingenieur, met ranginneming op 1 april 1998 en uitwerking op 1 april 1999. Bij koninklijk besluit Bij koninklijk b

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014289
pub.
20/01/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999 wordt de heer Eddy Branckotte in vast verband benoemd tot de graad van industrieel ingenieur, met ranginneming op 1 april 1998 en uitwerking op 1 april 1999.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999 wordt de heer Frédéric Taton in vast verband benoemd tot de graad van ingenieur, met ranginneming op 1 mei 1998 en uitwerking op 1 mei 1999.

Bij koninklijk besluit van 26 oktober 1999 wordt Mevr. Colette Defays in vast verband benoemd tot de graad van ingenieur, met ranginneming op 1 september 1998 en uitwerking op 1 september 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^