Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Benoeming van staatsraden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, wordt de heer Pierre Vandernoot, referendaris bij het Arbitragehof, tot staatsraad benoemd. Bij koninklijk besluit van 16 april 2000 wordt de heer Luc La Bij koninklijk

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000119
pub.
28/06/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Benoeming van staatsraden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, wordt de heer Pierre Vandernoot, referendaris bij het Arbitragehof, tot staatsraad benoemd.

Bij koninklijk besluit van 16 april 2000 wordt de heer Luc Lavrysen, referendaris bij het Arbitraghof, tot staatsraad benoemd.

Bij koninklijk besluit van 16 april 2000 wordt Mevr. Simone Guffens, eerste auditeur bij de Raad van State, tot staatsraad benoemd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^