Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 maart 2000
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, wordt de heer Benoît Rutten, adjunct-kabinetschef, benoemd tot regeringscommissaris bij de naamloze venno (..

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000184
pub.
23/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, wordt de heer Benoît Rutten, adjunct-kabinetschef, benoemd tot regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D., ingevolge het eervol ontslag uit dezelfde functies, verleend aan de heer Emile Beyens, secretaris-generaal.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^