Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 april 2000

Rijkswacht. - Benoeming van hoofdofficieren bij de rijkswacht Bij koninklijk besluit nr. 640 van 17 maart 2000 worden benoemd, op datum van 26 maart 2000, in het operationeel korps van de rijkswacht, in de graad van : - kolonel bij de rijkswa - luitenan

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000317
pub.
26/04/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Rijkswacht. - Benoeming van hoofdofficieren bij de rijkswacht Bij koninklijk besluit nr. 640 van 17 maart 2000 worden benoemd, op datum van 26 maart 2000, in het operationeel korps van de rijkswacht, in de graad van : - kolonel bij de rijkswacht, de luitenant-kolonels bij de rijkswacht : Lievin, E.; Lemasson, A.; Hardy, G.; Sack, E.; Zanders, P.; Bergmans, D.; Demey, D.; Kubiak, F.; - luitenant-kolonel bij de rijkswacht, de majoors bij de rijkswacht : Boudin, J.-M.; Putteman, P.; Hellinckx, M.; Rikir, J.P.; Deryckere, L.; Draux, P.; Muylaert, E.; Jacobs, E.; Jacobs, P.; Desenfants, A.;

De Desmaeker, M.; Lybaert, D.; - majoor bij de rijkswacht, de kapiteins-commandanten bij de rijkswacht : Bontinck, W.; Lupcin, P.; Guillemin, M.; Mols, G.; Kinet, S.; Rasschaert, F.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^