Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2000, wordt de heer Marc Van Hemelrijck, met ingang van 1 februari 2000, in de hoedanigheid van kabinetschef bij het kabinet van de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare be (...

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2000002019
pub.
11/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2000, wordt de heer Marc Van Hemelrijck, met ingang van 1 februari 2000, in de hoedanigheid van kabinetschef bij het kabinet van de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen benoemd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^