Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoeming. - Ontslag Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt de heer Ysebaert, Marc, adviseur in informatica, door verandering van graad in de graad van adviseur van het Openbaar Ambt benoemd bij het Ministerie van Ambtenarenz Overeenkom

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2000002024
pub.
28/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Benoeming. - Ontslag Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt de heer Ysebaert, Marc, adviseur in informatica, door verandering van graad in de graad van adviseur van het Openbaar Ambt benoemd bij het Ministerie van Ambtenarenzaken, Diensten van Ambtenarenzaken, Secretariaat-generaal in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 januari 2000.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt de heer Van Gestel, Jacques, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken, op zijn verzoek ontslagen uit zijn functies, met ingang van 1 juni 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^