Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000, wordt de heer Rammeloo, Rik, in de hoedanigheid van kabinetschef benoemd bij de Cel van de Regeringscommissaris belast met de administratieve vereenvoudiging in de hoedanigheid van kabinetsch Bij koni

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2000002072
pub.
13/10/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000, wordt de heer Rammeloo, Rik, in de hoedanigheid van kabinetschef benoemd bij de Cel van de Regeringscommissaris belast met de administratieve vereenvoudiging in de hoedanigheid van kabinetschef, met ingang van 16 juni 2000.

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000, wordt de heer Debray, Daniel, in de hoedanigheid van adjunct-kabinetschef benoemd bij de Cel van de Regeringscommissaris belast met de administratieve vereenvoudiging, met ingang van 16 juni 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^