Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 juli2000 wordt de heer Haumont Philippe, tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Diensten van Ambtenarenzaken , met ing(...) Bij koninklijk bes

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2000002086
pub.
12/10/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 juli2000 wordt de heer Haumont Philippe, tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Diensten van Ambtenarenzaken (Frans taalkader), met ingang van 1 mei 2000.

Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt Mevr. Dekens Tania, tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Diensten van Ambtenarenzaken (Nederlands taalkader), met ingang van 1 juni 2000.

Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt Mevr. Coyette Danièle, tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van vertaler-revisor bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Diensten van Ambtenarenzaken - (Frans taalkader), met ingang van 1 juni 2000.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat, 33 te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt de heer D'Hondt Patrick, adjunct-adviseur, door verandering van graad, ambtshalve in de graad van selectieadviseur benoemd bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Selectiebureau van de Federale Overheid in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 juli 2000.

Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt de heer Michel Yves, adjunct-adviseur, door verandering van graad, ambtshalve in de graad van selectieadviseur benoemd bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Selectiebureau van de Federale Overheid in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 juli 2000.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat, 33 te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 wordt Mevr. Hereman, Claudia, adjunct-adviseur, door verhoging in graad bevorderd tot de graad van adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Vast Wervingssecretariaat (SELOR) in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 juli 2000.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^