Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie der douane en accijnzen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 januari 1998, wordt Mevr. Dorchies, L.D.I.M., gedetacheerd adjunct-controleur bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, er benoemd, m Bij he

bron
ministerie van financien
numac
2000003197
pub.
16/05/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie der douane en accijnzen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 januari 1998, wordt Mevr. Dorchies, L.D.I.M., gedetacheerd adjunct-controleur bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, er benoemd, met ingang van 1 juni 1997, tot de graad van adjunct-auditeur.

Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Dorchies, L.D.I.M., adjunct-auditeur bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, er ambtshalve benoemd, met ingang van 1 juli 1997, tot de graad van eerste attaché van financiën.

Bij koninklijk besluit van 15 juni 1998, wordt de heer Rombaut, A.P.J., auditeur-generaal van financiën bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 juli 1998, benoemd tot de graad van directeur-generaal der douane en accijnzen.

Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1998, wordt de heer Van Loock, J.A.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 december 1997, er benoemd tot de graad van directeur bij een fiscaal bestuur bij de Dienst Coördinatie-Opleiding.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1998, worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren benoemd, bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 juli 1997, tot de graad aangegeven in de kolom 3 van die tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij koninklijk besluit van 22 september 1998 wordt de heer Patris, F.A.R.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 november 1997, er benoemd tot de graad van directeur bij een fiscaal bestuur bij de Diensten van Algemene Controle en Organisatie.

Bij koninklijk besluit van 5 oktober 1998, worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren benoemd, bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 januari 1998, tot de graad aangegeven in de kolom 3 van die tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998 worden Mevrn Thibaut, M., en Delvaux, J., gedetacheerde inspecteurs bij een fiscaal bestuur, met ingang van 1 april 1998, benoemd bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, tot de graad van eerste attaché van financiën.

Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1998, worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren benoemd, bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 maart 1998, tot de graad aangegeven in de kolom 3 van die tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij koninklijk besluit van 14 november 1998, worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren benoemd, bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 juli 1998, tot de graad aangegeven in de kolom 3 van dit tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij koninklijk besluit van 2 december 1998, wordt de heer Van Overmeeren, M.G.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 mei 1998, er benoemd tot de graad van directeur bij een fiscaal bestuur bij de Diensten van algemene controle en organisatie.

Bij koninklijk besluit van 10 januari 1999, wordt heer Desseyn, R.E., gedetacheerd inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 juli 1998, er benoemd tot de graad van eerste attaché van financiën.

Bij koninklijk besluit van 30 april 1999, wordt de heer Monnier, J.-M.A.J.R.G., gedetacheerd inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 september 1998, er benoemd tot de graad van eerste attaché van financiën.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999, wordt de heer Castiaux, R., eerste attaché van financiën bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 november 1998, en benoemd tot de graad van directeur.

Bij koninklijk besluit van 10 november 1999, worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren benoemd, bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 mei 1999, tot de graad aangegeven in de kolom 3 van die tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij koninklijk besluit van 29 november 1999 wordt de heer Van Den Broeck, J.B., directeur bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 december 1999, er benoemd tot de graad van auditeur-generaal van financiën.

Bij koninklijk besluit van 14 mars 2000, worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren benoemd, bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 juni 1999, tot de graad aangegeven in de kolom 3 van die tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^