Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie der thesaurie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998, wordt Mevr. Chabot, C.C.G., stagiair, met ingang van 1 april 1998, benoemd bij de Administratie der thesaurie in de hoedanigheid van rijksambtenaar tot de graa Bij ko

bron
ministerie van financien
numac
2000003571
pub.
20/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie der thesaurie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998, wordt Mevr. Chabot, C.C.G., stagiair, met ingang van 1 april 1998, benoemd bij de Administratie der thesaurie in de hoedanigheid van rijksambtenaar tot de graad van attaché van financiën.

Bij koninklijk besluit van 29 mei 2000, worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren benoemd, met ingang van 1 januari 2000, tot de graad aangegeven in de kolom 3 van die tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^