Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Honoraire Consuls Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 mei 2000 werd de heer Joao Casillo, benoemd tot honorair Consul van België te Curitiba met als ressort de Staten Parana en Santa Catarina. Aanstelling Bij koninklijk beslu Ontslagen, benoeminge

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2000015149
pub.
04/10/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Honoraire Consuls Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 mei 2000 werd de heer Joao Casillo, benoemd tot honorair Consul van België te Curitiba met als ressort de Staten Parana en Santa Catarina.

Aanstelling Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 werd de heer John Patrick Cyprian Baskett, honorair Consul van België te Medan, ertoe gemachtigd het ambt van honorair Consul van het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië in dezelfde plaats uit te oefenen.

Ontslagen, benoemingen Bij koninklijke besluiten van 12 maaart 2000 : 1. Werd aan de heer Claude Brasseur, honorair Consul van België te Bordeaux, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.2. Werd de heer Luc Thienpont benoemd tot honorair Consul van België te Bordeaux met als ressort de Departementen Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes en Pyrénées atlantiques.1. Werd aan de heer Herman Joan Aloysius Marie Schaepman, Consul-Generaal van België te Maastricht, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.2. Werd aan de heer Pierre Jean Martin, honorair Vice-Consul van België te Maastricht, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.3. Werd de heer Paulus Adrianus Maria Johannes Schols, benoemd tot honorair Consul van België te Maastricht met als ressort de provincie Limburg. Bij koninklijk besluit van 28 maart 2000 : 1. Werd aan de heer Jean-Louis Pesle, honorair Consul van België te Le Havre, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.2. Werd de heer Erik Vandendriessche benoemd tot honorair Consul te Le Havre met als ressort het Departement Seine-Maritime. Bij koninklijk besluit van 31 maart 2000 : 1. Werd aan de heer Alexander Cooke, honorair Consul van België te Belfast, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.2. Werd de heer Jacques Vandevyver benoemd tot honorair Consul van België te Belfast met als ressort de Graafschappen Down, Armagh, Antrim, Londonderry, Tryone en Fermanagh. Bij koninklijk besluit van 16 april 2000 : 1. Werd aan de heer William Miller MacKenzie Howieson, honorair Consul van België te Southampton, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.2. Werd de heer Mark Welford benoemd tot honorair Consul van België te Southampton met als ressort de Graafschappen Dorset, Wiltshire, Isle of Wight et Hampshire. Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 : 1. Werd aan de heer John E.Newland, honorair Consul van België te Adelaide, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. 2. Werd de heer Edward Tweddell benoemd tot honorair Consul van België te Adelaide met als ressort de Staat Zuid-Australië. Ontslag, afschaffing Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 : 1. Werd aan de heer Xavier Mols, honorair Consul van België te San Sebastian, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.2. Werd het Consulaat van België te San Sebastian afgeschaft. Oprichtingen, benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 mei 2000 : 1. Werd in Marseille een Consulaat van België opgericht met als ressort de Departementen Bouches-du-Rhône en Vaucluse.2. Werd de heer Pierre Michotte benoemd tot honorair Consul van België te Marseille. Bij koninklijk besluit van 19 juli 2000 : 1 . Werd in Rayong een Consulaat van België opgericht met als ressort de Provincies Rayong, Chantaburi en Trat. 2. Werd de heer Supong Limtanakool benoemd tot honorair Consul van België te Rayong. Wijzigingen rechtsgebied Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 : 1. Werd het ressort van het Consulaat van België te Bilbao als volgt vastgesteld : de Provincies Vizcaya, Alava, Guipuzcoa, Navarra, Rioja en Cantabria.2. Werd het ressort van het Consulaat van België te La Corun+ als volgt vastgesteld : de Provincies La Corun+, Lugo, Orense, Pontevedra en Asturias. Bij koninklijk besluit van 19 juli 2000 : Werd het ressort van het Consulaat van België te Lampang als volgt vastgesteld : de Provincies Mae Hong Song, Chiang Mai, Chiang Rai, Phao Yao, Phrae, Lamphun, Lampang, Nan en Uttaradit.

Bij koninklijke besluiten van 12 augustus 2000 : Werd het ressort van het Consulaat van België te Durban als volgt vastgesteld : de Provincies Kwazulu-Natal en Vrijstaat.

Werd het ressort van het Consulaat van België te Winnipeg als volgt vastgesteld : de Provincie Manitoba en het Nunavut gebied.

Eretitel Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 : Werd de heer Frank Vallado Peniche, voormalig honorair Consul van België te Merida, ertoe gemachtigd de eretitel van Consul te voeren.

Benoeming in de Orde van Leopold II Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 werd de heer Herman Joan Aloysius Marie Schaepman benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^