Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 maart 2000
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van Bij hetze

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022170
pub.
03/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging.

Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 januari 2000, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van lid van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Vander Stichele, R. Bij hetzelfde besluit wordt benoemd tot lid bij genoemd comité, Mevr.

Van de Vloed, O., in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van een wetenschappelijke vereniging, ter vervanging van de heer Vander Stichele, R., wiens mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^