Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 maart 2000
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 januari 2000, dat in werking tre Bij hetzelf

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022171
pub.
03/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 januari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 11/02/2000 numac 1999024130 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 11/02/2000 numac 1999024129 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022109 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 66, 67 en 72 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van lid van de Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de dames Peeters, A., als vertegenwoordigster van een verzekeringinstelling en Even-Adin, D., werkende leden, en aan de heer Van Haelen, M., plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit worden benoemd bij genoemde raad, Mevr. Peeters, A., tot werkend lid, aangewezen door de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft, ter vervanging van Mevr. Even-Adin, D., wier mandaat zij zal voleindigen en Mevr. Even-Adin, D., tot plaatsvervangend lid, aangewezen door de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft, ter vervanging van de heer Van Haelen, M., wiens mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^