Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Commissie voor begrotingscontrole ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 februari 2000, dat in werking treed Bij hetzel

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022210
pub.
28/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Commissie voor begrotingscontrole ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 februari 2000, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn mandaat als werkend lid van de Commissie voor begrotingscontrole ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Fransman, L. Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij voornoemde commissie, Mevr.

Adnet, B., tot werkend lid, als vertegenwoordigster van een representatieve organisatie van de werkgevers en van de zelfstandigen, ter vervanging van de heer Fransman, L., wiens mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^