Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 februari 1999 wordt Mevr. Van Dienderen, Ilse, met ingang van 4 november 1998, op het nederlands kader, in vast dienstverband benoemd tot inspecteur van het Leefmilieu bij inspecteur van het Leefmilieu bi De datu

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022235
pub.
21/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 februari 1999 wordt Mevr. Van Dienderen, Ilse, met ingang van 4 november 1998, op het nederlands kader, in vast dienstverband benoemd tot inspecteur van het Leefmilieu bij inspecteur van het Leefmilieu bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 november 1997.

Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 wordt Mevr. Vincent, Isabelle, op het Frans kader, met ingang van 2 december 1998, in vast dienstverband benoemd tot adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Hoofdbestuur.

De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 september 1997.

Bij koninklijk besluit van 12 september 1999 wordt de heer Van Laere, Roland, met ingang van 1 mei 1999, op het Nederlands kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 mei 1998.

Bij koninlijk besluit van 27 september 1999 wordt Dr. Seynaeve, Geert, op het Nederlands kader, met ingang van 1 juli 1999, in vast dienstverband benoemd tot geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 juli 1998.

Bij koninklijk besluit van 27 september 1999 wordt Mevr. Huygh, Christa, op het Nederlands kader, met ingang van 1 juli 1999, in vast dienstverband benoemd tot inspecteur van het leefmilieu bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 juli 1998.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt het artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1999 houdende benoeming in vast dienstverband van Mevr. Gay, Emmanuelle, met ingang van 1 juli 1999, tot de graad van apotheker bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Frans kader - Hoofdbestuur, vervangen door : « Op 1 juli 1999 wordt Mevr. Gay, Emmanuelle, in vast dienstverband benoemd tot de graad van apotheker bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Buitendiensten. » « De datum van ranginneming voor bevordering wordt bepaald op 1 juli 1998. »

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt Mevr.Smolders, Catherine, met ingang van 21 oktober 1999, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot apotheker bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en leefmilieu, Hoofdbestuur.

De datum van ranginneming voor bevordering wordt bepaald op 1 augustus 1998.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt het artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1999 houdende benoeming in vast dienstverband van Mevr. Froidbise, Karin, met ingang van 1 juli 1999, tot de graad van apotheker bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Frans kader - Hoofdbestuur, vervangen door : « Op 1 juli 1999 wordt Mevr. Froidbise, Karin, in vast dienstverband benoemd tot de graad van apotheker bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Buitendiensten. » De datum van ranginneming voor bevordering wordt bepaald op 1 juli 1998. »

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 wordt de heer Van de Voorde, Robert, met ingang van 1 februari 2000, in de hoedanigheid van adjunct-kabinetschef benoemd bij het Kabinet van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen. Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 wordt de heer Verhaevert, Paul, Eerste Auditeur bij het Rekenhof, met ingang van 1 februari 2000, in de hoedanigheid van Oprdrachthouder benoemd bij het Kabinet van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^