Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden. - Bevorderingen en Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 januari 2000. Kroonorde Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : Mevr. PETIT Marie-Françoise, geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken Wordt benoemd

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022297
pub.
07/07/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Nationale Orden. - Bevorderingen en Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 januari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000022120 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten.

Kroonorde Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : Mevr. PETIT Marie-Françoise, geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Jambes.

Wordt benoemd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : Mevr. DE BOECK Annie, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Lembeek.

De Gouden Palmen der Kroonorde worden verleend aan : Mevr. HENNEKINNE Anne, klerk bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Brussel.

Orde van Leopold II Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II : Mevr. DE RUYCK Brigitte, adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold II : De heer LACHOWSKI André, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Huldenberg;

Mevr. LAURENT Roxane, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu wonende te Seneffe;

De heer VRANCKX Eddy, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Bertem;

Mevr. WEEMANS Christiane, klerk bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Velm.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000022151 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 1999, van het procentueel aandeel van ieder trimester in het globaal budget van financiële middelen, in uitvoering van artikel 61, § 13, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneesk type koninklijk besluit prom. 28/01/2000 pub. 01/03/2000 numac 2000000114 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 tot inschrijving door de gemeenten van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling type koninklijk besluit prom. 28/01/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000007046 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de medische geschiktheid voor duikactiviteiten en voor droge duiken sluiten.

Leopoldsorde Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer WYBRAEKE Gerard, sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Nukerke.

Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heer VOLONT Charles, sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Hannuit.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : De heer DEFFET Michel, actuariaatsinspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Saint-Georges-sur-Meuse;

De heer MAROT Léon, programmeringsanalist bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Loyers;

De heer PHILIPPE Jean, sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Lokeren;

De heer VAN GOSSUM Karel, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Testelt.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Worden benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : De heer EGGERMONT Michel, adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Brussel;

De heer SAMSON Etienne, sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Antwerpen.

Wordt benoemd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : Mevr. BERNELAS Nicole, sociaal controleur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Saint-Georges-sur-Meuse.

De Gouden Palmen der Kroonorde worden verleend aan : Mevr. VAN PEVENAGE Mireille, klerk bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Sint-Renelde.

Orde van Leopold II Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II : Mevr. LEEMANS Marie-Louise, sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Tremelo.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold II : De heer BLAISE Jean-Marie, sociaal controleur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Malmedy;

De heer FERRIERE Jean-Marc, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Tubeke;

De heer VAN DER MYNSBRUGGE Stephane, sociaal controleur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Geraardsbergen.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 07/04/2000 numac 2000000147 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Koninklijke Munt van België toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 12/04/2000 numac 2000011082 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de secretaris en de adjunct-secretaris van de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011062 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen sluiten.

Leopoldsorde Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heer FLAMME Pierre, geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Brussel.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. DEWULF Jacqueline, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Gentbrugge;

Mevr. DRAPPIER Claudine, adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Franière.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000022155 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022164 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de moederschapsuitkering betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022165 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022166 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vastlegging, voor het jaar 2000, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringe type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000012075 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de edele metalen type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000003082 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting gemachtigd wordt onder Staatswaarborg leningen aan te gaan ten belope van een totaal werkelijk bedrag van 500 miljoen euro sluiten.

Leopoldsorde Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. BRAN Claude, geneesheer-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Lettelingen;

Mevr. FRISZMAN Sarah, hoofd van een afdeling bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Elsene;

De heer VANDERSTICHELEN-ROGIER Michel, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Elsene.

Wordt bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heer JACQUES Claude, industrieel ingenieur hoofd van dienst bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Herbeumont.

Worden benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heer OPSOMER Pierre, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Namen;

Mevr. PRUM Marianne, geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Neufchâteau;

De heer SIMONET Louis, assistent bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Brussel;

Mevr. VERLINDEN Monique, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Knokke-Heist.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : De heer DE BLESER Rudi, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Antwerpen;

Mevr. DELESIE Christine, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Sint-Jans-Molenbeek;

De heer DE WILDE Francis, eerstaanwezend gezondheidscontroleur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Jette;

De heer FLEMAL Jean-Marie, eerstaanwezend industrieel ingenieur bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Jette;

De heer GABRYS Jean-Paul,, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Ham-sur-Heure;

Mevr. MACHIELS Katrien, geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Tienen;

Mevr. SPILLIAERT Anny, eerste technisch adjunct bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Erps-Kwerps;

De heer STEEMANS Jozef, programmeringsanalist bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Schriek;

De heer VAN DER MIJNSBRUGGE Frank, eerste technisch adjunct bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Erps-Kwerps;

Mevr. VANDE RIVIERE Marianne, eerste technisch adjunct bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Evere;

De heer VERHOEVEN André, geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Overijse.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heer BOUCHE Johan, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Elsene;

Mevr. SCHROTER Brigitte werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Elsene.

Worden benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : De heer DE MUYNCK Hendrik, geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Wervik;

De heer DE PLAEN Pierre, eerstaanwezend assistent bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Instituut Pasteur, wonende te Lasne;

Mevr. DETANDT Monique, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Geraardsbergen;

De heer DRUET Alain, adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Hennuyères;

Mevr. FAUVILLE Maryse, eerste industrieapotheker bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Instituut Pasteur, wonende te Etterbeek;

De heer JACOBS Guido, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Mortsel;

Mevr. LIBOTTE Marie-Louise, eerstaanwezend assistent bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Lasne;

De heer VALCKE Luc, geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Destelbergen;

Mevr. VAN CASTEREN Viviane, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Wilsele;

De heer VANHOOF Raymond, laboratoriumchef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Instituut Pasteur, wonende te Oudergem;

De heer VAN PAESSCHEN Guido, industrieel ingenieur bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Machelen;

Mevr. WALCKIERS Denise, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Sint-Agatha-Berchem;

Mevr. YANE Fernande, assistent bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Brussel.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : De heer DEFOSSEZ Franz, François, apotheker, wonende te Gilly;

De heer DEMOULIN Paul, apotheker, wonende te Jumet;

Mevr. GYSELINCK Ginette, Léone, apotheker, wonende te Charleroi;

De heer HOYEZ Jean, Georges, apotheker, wonende te Mont-sur-Marchienne;

De heer LAEREMANS Alexis, eerste technicus bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Instituut Pasteur, wonende te Lubbeek;

De heer LECHAT Yvon, Alexis, apotheker, wonende te Anderlues;

De heer MONIN Jean, Nestor, apotheker, wonende te Momignies.

De Gouden Palmen der Kroonorde worden verleend aan : Mevr. DE BAERDEMAEKER Mariette, klerk bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Moerbeke-Waas;

De heer DUPAN Jean, eerste eerstaanwezend amanuensis bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Instituut Pasteur, wonende te Sint-Agatha-Berchem;

De heer FLEURUS Martin, klerk bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Diksmuide;

Mevr. HERION Andrée, klerk bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Flawinne;

Mevr. JANSSENS Magda, gebreveteerd ziekenverpleger A bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Overijse;

Mevr. LADRIE Christiane, werkman-specialist bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Instituut Pasteur, wonende te Mélin;

Mevr. LEUCKX Francine gebreveteerd ziekenverpleger A bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Schaarbeek;

Mevr. SCHELFHOUT Adrienne, geschoold arbieder bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Anderlecht;

De heer VERHEYLEWEGEN Francis, hoofdamanuensis bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Instituut Pasteur, wonende te Drogenbos.

Orde van Leopold II Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II : Mevr. FIRQUET Marie-Paule, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Schaarbeek;

Mevr. LAKHANISKY Thérèsa, hoofd van een afdeling bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Sint-Stevens-Woluwe;

De heer LIBEER Jean-Claude, hoofd van afdeling bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Sint-Niklaas;

De heer MORAY Henri, adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Luik;

De heer YDE Marc, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Gent.

Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer BEGUIN Hughes, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Etterbeek;

Mevr. BORREMANS Magda, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Wemmel;

De heer DEGROODT Jean-Marie, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Zinnik;

De heer DIERICKX Paul, werkleider geaggregeerd bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Boutersem;

Mevr. ILIANO Béatrice werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Ukkel;

De heer GOEYENS Leo, hoofd van afdeling bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Alken;

De heer MOENS William, werkleider geaggregeerd bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Itter;

De heer ROELS Ignace, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Erps-Kwerps;

De heer SARTOR Francisco, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Angleur;

De heer SMETS Felix, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Overijse;

De heer VANDEREECKT René, eerstaanwezend industrieel ingenieur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Instituut Pasteur, wonende te Ternat;

De heer VAN HOUTTE Luc, geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Gent;

Mevr. VOETS Eliane, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Overijse.

Worden benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II : De heer DE MEULENAERE Camille, Gabrielle, dokter in de genees-, heel- en verloskunde, wonende te Boom;

Mevr. GRENE Claire, eerstaanwezend directiesecretaris bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Sint-Truiden.;

De heer THIERY Leon, dokter in de genees-, heel- en verloskunde, wonende te Gent;

De heer VAN DE PERCK Henricus, Ludovicus, geneesheer radioloog, wonende te Kapellen;

De heer VAN HOEIJ Roger, Robert, dokter in de genees-, heel- en verloskunde, wonende te Mechelen.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold II : Mevr. ALLART Thérésina, apotheker, wonende te Gosselies;

Mevr. BOSMAN Godelieve, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Buggenhout;

De heer DEMARET Jean, apotheker, wonende, te Waudrez;

Mevr. DE SMET Maria, bestuursassistent bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Grembergen;

Mevr. DE VLAMINCK Annita, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Hillegem;

Mevr. DEWIT Joëlle, eerste laboratoriumtechnoloog bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Instituut Pasteur, wonende te Hoeilaart;

Mevr. GEERTS Marie-José, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Mespelare;

De heer GODFRIAUX Georges, Elie, apotheker, wonende te Montignies-sur-Sambre;

Mevr. HORGNIES Anne-Marie, apotheker, wonende te Gozée;

De heer ISTASSE Pierre, Alfred, apotheker, wonende te Marcinelle;

Mevr. KNAEPEN Godelieve, bestuursassistent bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Zoutleeuw;

Mevr. LEFEVRE Véronique, apotheker, wonende te Marcinelle;

De heer MAGERMANS Robert, bestuursassistent bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Antwerpen;

De heer MONNIER Lionel, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Overboelare;

De heer PEHARPRE Daniël, eerste laboratoriumtechnoloog bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Instituut Pasteur, wonende te Alsemberg;

Mevr. PORREWYCK Nicole, bestuursassistent bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Sint-Pieters-Woluwe;

De heer VANDER SCHELDEN Karel, bestuursassistent bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Zwalm;

De heer VAN NEROM Edgard, eerste laboratoriumtechnoloog bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Instituut Pasteur, wonende te Evere;

De heer VERSCHUEREN Hendrik, eerste laboratoriumtechnoloog bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Instituut Pasteur, wonende te Drongen.

De Gouden Medaille in de Orde van Leopold II wordt verleend aan : Mevr. DUPONT Annie, beambte bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Naast;

De heer MYLLECAN Marc, geschoold arbeider bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Anderlecht.

De Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II wordt verleend aan : Mevr. HEMMERIJCKX Christiane, laboratoriumbediende bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wonende te Roosdaal.

Mevr. THEYS Bertha, hulparbeider bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Instituut Pasteur, wonende te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000022182 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/02/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000003107 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de marktautoriteit van de Effecten-beursvennootschap van Brussel type koninklijk besluit prom. 14/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000022181 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, van type koninklijk besluit prom. 14/02/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000012113 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld in de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap sluiten.

Orde van Leopold II De Gouden Medaille in de Orde van Leopold II wordt verleend aan : De heer NOOTENS Frans, beambte bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wonende te Veltem-Beisem.

Zij zullen vanaf 15 november 1999 hun rang in de Orde als houder van deze onderscheiding innemen, behalve degenen wier ranginneming vermeld wordt achter hun naam.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^