Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 december 2000 wordt de heer Beeckmans, Jan, met ingang van 1 januari 2001, in de hoedanigheid van adjunct-kabinetschef , benoemd bij het kabinet van de Minister van Sociale Zaken e(...) Bij koninklijk besluit v

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022914
pub.
18/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 december 2000 wordt de heer Beeckmans, Jan, met ingang van 1 januari 2001, in de hoedanigheid van adjunct-kabinetschef (halftijdse prestaties), benoemd bij het kabinet van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2000 wordt de heer De Ridder, Henri, met ingang van 1 januari 2001, in de hoedanigheid van adjunct-kabinetschef (halftijdse prestaties), benoemd bij het kabinet van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^