Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 december 2000, dat in werking treedt op 1 januari 2001, wordt aan de heer Luc De Smet eervol ontslag verleend uit zijn ambt van Het is bet

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000005
pub.
19/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 december 2000, dat in werking treedt op 1 januari 2001, wordt aan de heer Luc De Smet eervol ontslag verleend uit zijn ambt van Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Het is betrokkene vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 27 december 2000, dat in werking treedt op 1 januari 2001 wordt aan de heer Pascal Smet ontslag verleend uit zijn huidige functie van Adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

De heer Pascal Smet wordt benoemd tot Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voor een periode van vijf jaar.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^