Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001 wordt Mevr. Delville, Annabelle, stagiair van niveau 1, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Selectiebureau van de Federale Bij kon

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2001002074
pub.
08/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001 wordt Mevr. Delville, Annabelle, stagiair van niveau 1, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Selectiebureau van de Federale Overheid (Frans taalkader), met ingang van 1 december 2000.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2001 wordt M. Brosteaux, Yves, stagiair van niveau 1, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Diensten van Ambtenarenzaken (Frans taalkader), met ingang van 1 januari 2001.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^